Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ผ

101. ผลที่สุด [N] finally 
 Syn  ผลสุดท้าย, ในที่สุด
 Def.  สิ่งที่ได้รับในบั้นปลาย
 Sample  ่ผลที่สุด เรื่องทั้งหมดกลับไปตกที่เลขานุการ
102. ผลบวก [N] sum 
 Def.  ผลลัพธ์ที่ได้จากการเพิ่มจำนวน
 Sample  การหาผลบวกของสัมประสิทธิ์ซึ่งต้องอาศัยทฤษฎีที่สำคัญ
103. ผลบังคับ [N] be valid 
 Def.  ผลที่ก่อให้เกิดข้อผูกมัดอย่างใดอย่างหนึ่ง
 Sample  การให้ความช่วยเหลือด้านเงินกองทุนแก่สถาบันการเงินจะมีผลบังคับเฉพาะธนาคารพาณิชย์ และบริษัทเงินทุนที่จดทะเบียนในประเทศไทยเท่านั้น
104. ผลบุญ [N]  good deeds 
 Def.  ผลที่เกิดจากการกระทำความดี
 Sample  คนไทยนิยมสะสมผลบุญด้วยการทำบุญและประกอบการกุศลเพื่อส่งผลไปในชาติหน้า
105. ผลประกอบการ [N] turnover 
 Def.  ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ
 Sample  ภูเก็ตแฟนตาซี เผยผลประกอบการขาดทุนน้อยลง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มทะลุ 8 เปอร์เซ็นต์
106. ผลประกอบการ [N] turnover 
 Def.  ผลกำไรที่ได้จากการทำธุรกิจ
 Sample  ภูเก็ตแฟนตาซี เผยผลประกอบการขาดทุนน้อยลง หลังจากจำนวนนักท่องเที่ยว เพิ่มทะลุ 8 เปอร์เซ็นต์
107. ผลประโยชน์ [N] benefit 
 Syn  ผลตอบแทน, ผลได้
 Def.  ประโยชน์ที่เป็นผล
 Sample  ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว
108. ผลผลิต [N] product 
 Syn  ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์
 Def.  สิ่งที่ได้จากการทำขึ้นโดยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
 Sample  ผลผลิตทางการเกษตรของปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว
109. ผลพลอยได้ [N] by-product 
 Def.  สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลที่ได้ตามความมุ่งหมาย
 Sample  ผลพลอยได้อย่างหนึ่งของสงครามก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และกฎหมาย
110. ผลพวง [N] consequence 
 Def.  ผลที่ตามมา
 Sample  การที่เขาเป็นเด็กก้าวร้าวเป็นผลพวงมาจากพ่อแม่อย่าร้างกัน
111. ผลย้อนหลัง [N] retroactive effect 
 Sample  บริษัทรถยนต์ประกาศให้การลดภาษีดังกล่าวมีผลย้อนหลังไป 2-3เดือน
112. ผลรวม [N] sum total 
 Syn  ผลบวก
 Def.  ผลที่ได้จากการบวกเข้าด้วยกัน, ผลที่ได้จากการผสมเข้าด้วยกัน
 Sample  ผลรวมของรายได้ในประเทศไทยปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว
113. ผลร้าย [N] bad effect 
 Syn  โทษ, ผลเสีย
 Def.  สิ่งไม่ดีที่เกิดตามมา
 Sample  ค่ายบางระจันเป็นร่องรอยหลักฐานอันแน่ชัดถึงผลร้ายของการแตกสามัคคีกันระหว่างชนในชาติ
114. ผลลัพธ์ [N] result 
 Syn  ผลสรุป, ผล
 Def.  จํานวนที่ได้จากการคํานวณ
 Sample  ผลลัพธ์ของสองบวกสามเท่ากับห้า
115. ผลวิจัย [N] result of the research 
 Syn  ผลการวิจัย, ผลการค้นคว้า
 Sample  ผลวิจัยในสหรัฐพบว่าข้าวโพดที่ปลูกโดยใช้ฟอสฟอรัสมากจะขาดธาตุสังกะสี
116. ผลสรุป [N] conclusion 
 Syn  ข้อสรุป, บทสรุป
 Sample  จากการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมีผลสรุปออกมาแล้วว่าเขามีความผิดเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้ป่าสาละวิน
117. ผลสอบ [N] result 
118. ผลสะท้อน [N] reflection 
 Def.  ผลหรือสิ่งที่ย้อนกลับมาจากการกระทำ
 Sample  พวกเราจะต้องคิดถึงผลสะท้อนที่จะตามมาหลังจากที่เราเผยแพร่งานออกไป
119. ผลสัมฤทธิ์ [N] achievement 
 Syn  ผลสำเร็จ, ความสำเร็จ
 Def.  สิ่งที่ทำได้สำเร็จ
 Sample  การจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังเอาไว้
120. ผลสำรวจ [N] survey findings 
 Def.  สิ่งที่เกิดขึ้นจากการสำรวจตรวจสอบ
 Sample  คณะสำรวจได้นำผลสำรวจไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของประเทศ

Page: 5/37 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved