Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ฝ

41. ฝัก [N] pod 
 Def.  สิ่งหุ้มเมล็ดของพืชบางอย่าง เช่น ถั่ว โดยมากรูปยาวๆ กลมบ้าง แบนบ้าง
 Sample  ฝักสะตอมีลักษณะเป็นฝักยาวสีเขียว เวลารับประทานต้องปอกเปลือกแล้วแกะเม็ดออก
42. ฝัก [N] sheath 
 Syn  ปลอก, ซอง, ห่อ
 Def.  สิ่งที่ใช้สวมหอกดาบ เป็นต้น มีรูปคล้ายตัวหอกดาบที่อยู่ข้างใน มักทำด้วยหนัง ไม้ทองเหลือง
 Sample  เขาเดินไปเดินมาแล้วเอาดาบเข้าใส่ฝักตามเดิม
43. ฝักบัว 1 [N] carbuncle 
 Syn  ฝีฝักบัว
 Def.  ชื่อฝีชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามหลังและต้นคอ มีลักษณะเหมือนฝักบัว มีหัวหลายหัว
 Sample  เขาเป็นฝีฝักบัวที่ต้นคอ
44. ฝักบัว 1 [N] shower 
 Def.  ที่สำหรับโปรยน้ำให้เป็นฝอย มีลักษณะเหมือนฝักบัว
 Sample  สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ ฝักบัวและชักโครก
45. ฝักบัว 1 [N] Thai pancake 
 Syn  ขนมฝักบัว
 Def.  ชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งผสมเชื้อ มีลักษณะเหมือนฝักบัว
 Sample  เด็กๆ สมัยนี้ไม่รู้จักขนมฝักบัวกันแล้ว
46. ฝักบัว 2 [N] painted stork 
 Syn  นกฝักบัว
 Def.  ชื่อพันธุ์นกกระสา สีขาว ริมปีกดำ หางสีชมพู
 Sample  ฉันเคยอ่านสารคดีเรื่อง นกฝักบัว รู้สึกว่าเป็นนกที่น่าสนใจทีเดียว
47. ฝักฝ่าย [N] group 
 Syn  พวก, ข้าง
 Def.  คนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามความคิด
 Sample  นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน
48. ฝักฝ่าย [V] be inclined to 
 Syn  เข้าพวก, เข้าข้าง
 Def.  เข้าเป็นพวกของกลุ่มที่มีความคิดเช่นเดียวกัน
 Sample  เขาฝักฝ่ายอยู่กับพวกฝ่ายซ้ายที่มีอุดมคติเช่นเดียวกัน
49. ฝักฝ่าย [V] be inclined to 
 Syn  เข้าพวก, เข้าข้าง
 Def.  เข้าร่วมกับกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน
 Sample  เขาฝักฝ่ายอยู่กับพวกฝ่ายซ้าย
50. ฝักฝ่าย [N] group 
 Syn  กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย
 Def.  กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน
 Sample  นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน
51. ฝักมะขาม [N] segment of a cart-wheel 
 Def.  ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน
52. ฝักมะขาม [N] tamarind-pod-shaped club used as a weapon 
 Syn  ไม้ฝักมะขาม
 Def.  ไม้สำหรับตีหัวคน ยาวราวศอกเศษ รูปแบนคล้ายฝักมะขาม
 Sample  ไม้เท้าอันนี้ทำมาจากไม้ฝักมะขาม
53. ฝักมะขาม [N] tamarind pod 
 Def.  ฝักของมะขาม
 Sample  ฝักมะขามที่แก่แล้วจะเป็นสีน้ำตาล
54. ฝักมะขาม [N] segment of a cart-wheel 
 Def.  ส่วนย่อยที่ต่อกันเป็นกงเกวียน
55. ฝักมะขาม [N] tamarind pod 
 Def.  ฝักของมะขาม
 Sample  ฝักมะขามที่แก่แล้วจะเป็นสีน้ำตาล
56. ฝักมะขาม [N] tamarind-pod-shaped club 
 Syn  ไม้ฝักมะขาม
 Def.  ไม้สำหรับตีหัวคน ยาวราวศอกเศษ รูปแบนคล้ายฝักมะขาม
 Sample  หัวหน้านักเลงส่งฝักมะขามให้ลูกน้องเพื่อใช้เป็นอาวุธเล่นงานฝ่ายตรงข้าม
57. ฝักใฝ่ [V] concentrate on 
 Syn  สนใจ, ใฝ่ใจ, เอาใจใส่, ผูกพัน
 Def.  สนใจเข้าด้วย
 Sample  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง
58. ฝัง [V] bury 
 Syn  ฝังดิน
 Def.  ทำให้จมลงไปจากระดับพื้นจนมิดทั้งหมดหรือบางส่วน
 Sample  คนโบราณนิยมนำทรัพย์สมบัติใส่ตุ่มฝังดิน
59. ฝังดิน [V] bury 
 Syn  ฝัง
 Def.  จมหรือทำให้จมลงในดิน
 Sample  คนอยุธยาสมัยก่อนนิยมเอาทรัพย์ใส่ตุ่มฝังดิน
60. ฝังตัว [V] lie hidden (in the earth) 
 Def.  หลบซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
 Sample  ธรรมสชาติของงูจะฝังตัวในดินเพื่อหลบความร้อน

Page: 2/10 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved