Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ฝ

181. ฝ่ายตรงข้าม [N] antagonist 
 Syn  ปรปักษ์, ศัตรู, คู่อริ
 Def.  ศัตรู, ปรปักษ์
 Sample  การสร้างข่าวหลอกลวงโจมตีฝ่ายตรงข้ามทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของสงครามที่ผิดไปจากความเป็นจริง
182. ฝ่ายบริหาร [N] administrative section 
 Def.  กลุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับนโยบายของหน่วยงาน
 Sample  ฝ่ายบุคคลจะต้องแนะนำบุคคลที่เข้ามาใหม่ให้กับฝ่ายบริหารได้รับทราบก่อนที่จะเริ่มทำงาน
183. ฝ่ายบิดา [N] paternal 
 Syn  ข้างบิดา
 Sample  ผู้ที่มียีนลักษณะด้อย 2 ยีน โดยได้รับจากฝ่ายบิดา และฝ่ายมารดาซึ่งเป็นผู้พาโรคก็จะเป็นโรคได้
184. ฝ่ายปกครอง [N] administration 
 Def.  ส่วนที่ทำหน้าที่บริหาร
 Sample  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้รับรายงานว่า จะมีคนร้ายลักลอบข้ามชายแดนไทยเข้ามาก่อความไม่สงบในประเทศ
185. ฝ่ายพันธมิตร [N] Allied 
 Syn  กลุ่มพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร
 Sample  เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร
186. ฝ่ายมารดา [N] maternal 
 Syn  ข้างมารดา
187. ฝ่ายรัฐบาล [N] government party 
 Def.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้ร่วมเป็นรัฐบาล
 Sample  ในช่วงหลายสิบปีมานี้มีแรงผลักดันจากฝ่ายรัฐบาลที่จะลดอิทธิพลส่วนตัวของพ่อค้านักธุรกิจลง
188. ฝ่ายรับ [N] defense 
 Syn  ฝ่ายตั้งรับ
 Def.  ฝ่ายที่ตั้งรับการโจมตีจากอีกฝ่ายหนึ่ง
 Sample  ในสงครามอ่าวเปอร์เซีย อิรักเป็นฝ่ายรับต่อการทำสงครามทางอากาศการทิ้งระเบิดของฝ่ายพันธมิตร
189. ฝ่ายรุกราน [N] aggressor 
 Syn  ฝ่ายบุก, ฝ่ายรุก
 Def.  ฝ่ายที่เข้าไประรานผู้อื่น
 Sample  ฝ่ายรุกรานไม่ทันตั้งตัวจึงตกเป็นฝ่ายรับอย่างตั้งตัวไม่ติด
190. ฝ่ายวิชาการ [N] academic section 
 Def.  กลุ่มที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิชาความรู้โดยเฉพาะ
 Sample  ท่านเข้ามาทำงานวิจัยในฝ่ายวิชาการของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าในปีพ.ศ.2526
191. ฝ่ายสนับสนุน [N] supporter 
 Def.  กลุ่มที่ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ
 Sample  ภาครัฐจะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนและมีความจริงใจในการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน
192. ฝ่ายสัมพันธมิตร [N] the Allies 
 Def.  กลุ่มประเทศ 26 ประเทศ ที่ร่วมกันต่อสู้กับฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
 Sample  ขบวนการเสรีไทยหันไปให้การสนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรร่วมขับไล่กองทหารญี่ปุ่นออกจากประเทศไทย
193. ฝ่ายหน้า [N] officials of the king 
 Def.  เจ้านายและข้าราชการซึ่งไม่ใช่ฝ่ายใน
 Sample  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เรียกเจ้านายฝ่ายหน้าว่าสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ
194. ฝ่ายอักษะ [N] axis 
 Def.  กลุ่มประเทศอันประกอบด้วย เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่นที่ร่วมเป็นแกนร่วมรบกับกลุ่มประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 2
 Sample  ในระยะก่อนที่เพริล ฮาร์เบอร์จะถูกโจมตี ฝ่ายอักษะได้มีอิทธิพลครอบงำทรัพย์สินทางการเงินของสหรัฐอเมริกา
195. ฝ่ายเป็นกลาง [N] neutral 
 Def.  กลุ่มที่มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเป็นต้น ไม่ฝักใฝ่หนักไปทางฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา
 Sample  ประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดถือว่าเป็นฝ่ายเป็นกลาง
 Syn  (การเมือง)
196. ฝ่ายเสนอ [N] proposer 
 Def.  ฝ่ายที่แสดงความเห็นให้ฝ่ายค้านโต้แย้งตามญัตติในการโต้วาที
 Sample  ฝ่ายเสนอชนะฝ่ายค้านในการโต้วาที
197. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง [N] any side 
 Sample  เขามีใจเป็นกลาง ไม่โอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
198. ฝ่ายใน [N] ladies of the court 
 Def.  เจ้านายและข้าราชการเป็นต้น ที่เป็นสตรีสังกัดอยู่ภายในพระราชฐานชั้นใน
 Sample  ในสมัยก่อนข้าราชบริพารฝ่ายในเป็นผู้ประดิษฐ์ผลไม้แกะสลักเพื่อใช้ในพระราชพิธีต่างๆ เท่านั้น
199. ฝ่าอันตราย [V] risk one's life 
 Syn  เสี่ยงอันตราย, ฝ่าภยันตราย
 Def.  กล้าทนสู้หรือกล้าผ่านอยู่ในที่อันตราย
 Sample  เขาพร้อมที่จะฝ่าอันตรายเพื่อไปช่วยคนรักของเขาให้ได้
200. ฝ่าเท้า [N] sole (of foot) 
 Syn  อุ้งเท้า, ฝ่าตีน
 Def.  พื้นด้านอุ้งของเท้า
 Sample  ส่วนต่างๆ ของร่างกายหนาตั้งแต่ 0.3 ถึง 1 มิลลิเมตร หนังกำพร้าที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าหนาที่สุด

Page: 9/10 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved