Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: พ

121. พนาวาส [N] forest dwelling 
 Syn  การอยู่ป่า
 Def.  ที่อยู่ในป่า
 Syn  (บาลี)
122. พนาเวศ [N] forest 
 Syn  ป่า, ไพร
 Def.  ป่า
 Sample  ยามว่าง ท่านก็จะออกหาความสำราญตามป่าพนาเวศเมอๆ
123. พนิดา [N] woman 
 Syn  วนิดา, หญิง, หญิงสาว
124. พนิต [ADJ] beloved 
 Syn  ที่รัก
 Def.  เป็นที่รัก, ที่ชอบพอ
 Syn  (สันสกฤต)
125. พบ [V] meet 
 Syn  พบปะ, ปะ, พบ
 Sample  นักเรียนใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน
126. พบ [V] find 
 Syn  เจอ, ค้นพบ
 Sample  จากการทดสอบพบว่าดิสค์หน้าเดียวจะมีความจุ 3979 จุดต่อเรเดียน
127. พบกัน [V] meet 
 Syn  เจอกัน, เจอะกัน
 Sample  ข้าพเจ้าเข้าไปโอบกอดอย่างที่เคยกระทำทุกครั้งเมื่อเราพบกัน
128. พบจุดจบ [V] die 
 Syn  ตาย
 Sample  ไก่ที่อยู่ใต้ถุนโรงครัว อีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามันคงออกมาพบจุดจบเช่นเดียวกับเพื่อนของมันที่ตายไปแล้ว
129. พบปะ [V] meet 
 Syn  พบปะสนทนา
 Def.  พบและวิสาสะ
 Sample  มร. โทโมทากะ อิชิกาวาเดินทางไปพบปะผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเพื่อปรึกษางานด้านธุรกิจ
130. พบปะสนทนา [V] meet and converse 
 Syn  พบปะ
 Sample  แม้ในช่วงเวลาสั้นๆ ก็ได้มีโอกาสพบปะสนทนากับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจในเรื่องของบทบาทหญิงชาย ในสังคมญี่ปุ่น
131. พบพาน [V] meet 
 Def.  ปะกัน, เจอกัน
 Sample  เมื่อผมเรียนจบไปทำงานต่างท้องที่ ได้รับรู้พบพานสิ่งใหม่ๆ มีความทรงจำใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในระบบการรับรู้
132. พบเห็น [V] to experience 
 Syn  ประสบ, ประสบพบเห็น
 Sample  หากท่านพบเห็นเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายหรือทราบข่าว ผู้ค้า ผู้ผลิต ยาเสพติด แจ้ง ตู้ ป.ณ. 33 ปทจ.บางบัวทอง
133. พป. [N] Office of Atomic Energy for Peace 
 Syn  สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
134. พม่า [N] Myanmar 
 Syn  เมียนมาร์, ประเทศพม่า
 Def.  ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 Sample  สุวรรณภูมิคือแหลมอินโดจีนที่รวมเอาดินแดนของประเทศพม่า มอญ สยาม เขมรและแหลมมลายู
135. พม่ารำขวาน [N] name of a Thai tune 
 Syn  เพลงพม่ารำขวาน
 Def.  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
 Sample  เพลงไทยเดิมหลายๆ เพลงมีชื่อขึ้นต้นเป็นสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ไทย เช่น ลาวเจริญศรี มอญดูดาว พม่ารำขวาน ทยอยยวน แขกบรเทศ ฯลฯ
136. พม่าแทงกบ [N] name of a Thai tune 
 Syn  เพลงพม่าแทงกบ
 Def.  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
 Sample  เสียงเพลงบรรเลงขึ้นทันที แต่ไม่ใช่เพลงมหาฤกษ์มหาชัย มันคือเพลง พม่าแทงกบ เรียกร้องเสียงเฮฮาได้ดีมาก
137. พยศ [V] refuse to obey 
 Syn  ดื้อ, ขัดขืน
 Def.  แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
 Sample  เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ
138. พยัก [V] nod 
 Def.  แสดงความรับรู้โดยอาการไหวหน้าขึ้นหรือลงเล็กน้อยโดยเร็ว
 Sample  เธอพยักหน้าตอบรับคำขอร้องของเพื่อน
139. พยักพเยิด [V] nod in agreement 
 Def.  แสดงกิริยาหน้าตาพลอยรับรู้เห็นกับเขาด้วย, ไม่แสดงอาการให้ชัดเจน เป็นแต่พยักหน้า หรือทำบุ้ยใบ้ไม้มือเพื่อให้รู้
 Sample  เมื่อเขาแต่งบทความเสร็จก็ไปปรึกษาอาจารย์สอนภาษาไทย อาจารย์ก็พยักพเยิดว่าดีแล้ว
140. พยักหน้า [V] nod 
 Syn  ผงกศีรษะ, ก้มศีรษะ
 Sample  ผู้สัมภาษณ์ต้องระมัดระวังในการพูด อืม อ้อ หรือพยักหน้า ฯลฯ ซึ่งอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ถูกสัมภาษณ์ได้

Page: 6/69 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved