Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: พ

141. พยัคฆ์ [N] tiger 
 Syn  เสือ, พยัคเฆนทร์, พยัคฆินทร์, พยัคฆิน, พยัคฆี
 Sample  ผู้ประพันธ์หนังสือมักจะกำหนดให้พยัคฆ์เป็นตัวแทนแห่งความกล้าหาญ
 Syn  (บาลี), (สันสกฤต)
142. พยัคเฆนทร์ [N] king of tigers 
 Syn  พยัคฆินทร์, พญาเสือโคร่ง
 Sample  เหล่าพยัคเฆนทร์พากันออกหาเหยื่อในช่วงพลบค่ำ
143. พยัญชนะ [N] consonant 
 Syn  ตัวอักษร, ตัวหนังสือ
 Def.  ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะ
 Sample  ในระบบคอมพิวเตอร์ มนุษย์จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้ข้อมูลที่ประกอบไปด้วยพยัญชนะ ได้แก่ A-Z และตัวเลขตั้งแต่ 0-9
 Syn  (บาลี), (สันสกฤต)
144. พยับ [ADJ] dark 
 Syn  ครึ้ม, มืดมัว
145. พยับแดด [N] haze 
 Syn  เงาแดด
 Def.  แสงแดดกล้าที่ปรากฏในระยะไกลเป็นระยิบระยับลวงตา ทำให้เห็นเป็นน้ำ
 Sample  พยับแดดทอดลงเป็นเงาให้เกิดภาพลวงตา
146. พยากรณ์ [V] forecast 
 Syn  ทาย, ทำนาย, คะเน, คาดเดา, คาดการณ์
 Def.  ทำนาย, คาดการณ์
 Sample  กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าอากาศจะเย็นลงอีก
 Syn  (บาลี), (สันสกฤต)
147. พยากรณ์ [N] fortune-telling 
 Syn  คัมภีร์พยากรณ์
 Def.  ชื่อคัมภีร์โหราศาสตร์ว่าด้วยการทำนาย
 Sample  เขาซื้อหนังสือคัมภีร์พยากรณ์มาอ่านเพื่อศึกษาด้วยตนเอง
 Syn  (บาลี), (สันสกฤต)
148. พยางค์ [N] syllable 
 Def.  ส่วนของคำพูดที่เปล่งเสียงออกมาแต่ละครั้ง
 Sample  คนโบราณมักตั้งชื่อเด็กเพียง 2 พยางค์ เช่น บุญยืน บุญมี บุญมา บุญสี เป็นต้น
149. พยาธิ 2 [N] parasite 
 Syn  หนอนพยาธิ
 Def.  ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งอย่างน้อยในระยะหนึ่งของชีวิตจะเป็นปรสิตอยู่ในมนุษย์และสัตว์
 Sample  การรับประทานเมล็ดฟักทองดิบๆ สามารถถ่ายพยาธิตัวกลมได้ดี
150. พยาธิ 1 [N] sickness 
 Syn  โรคาพยาธิ
 Def.  ความเจ็บไข้
 Sample  การวัดการได้ยินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถบอกตำแหน่งพยาธิสภาพที่ทำให้หูตึงหรือหูหนวกได้
 Syn  (บาลี), (สันสกฤต)
151. พยาธิปากขอ [N] hookworm 
 Def.  ชื่อพยาธิขนาดเท่าเข็มหมุด ที่ปากมีฟันเป็นขอโค้งคม
 Sample  ถ้าผู้ป่วยที่มีพยาธิปากขอไปถ่ายอุจจาระไว้บนดิน ไข่พยาธิจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอีก
152. พยาธิวิทยา [N] pathology 
 Def.  วิชาอันว่าด้วยเชื้อโรค
 Sample  การวินิจฉัยโรคที่แน่นอนคือการตัดเนื้อในกล่องเสียงไปตรวจมะเร็งทางพยาธิวิทยา
153. พยาน [N] witness 
 Syn  หลักฐาน, ผู้เห็นเหตุการณ์
 Def.  ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์, ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
 Sample  พยานในคดีฆาตกรรมต่างปิดปากเงียบ ไม่มีใครกล้าพูด
154. พยานบอกเล่า [N] oral evidence 
 Sample  หลักฐานชิ้นนี้เราได้มาจากพยานบอกเล่า
155. พยานบุคคล [N] witness 
 Def.  ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้
 Sample  ตำรวจได้บันทึกคำให้การของจ่าฤทธิ์หลายครั้งหลายหนในฐานะพยานบุคคล
156. พยานวัตถุ [N] physical evidence 
 Def.  หลักฐาน หรือวัตถุที่ใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง
 Sample  ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานวัตถุต่างๆ มากมาย ที่ยืนยันในการกระทำความผิดของผู้ต้องหาทั้ง 3 รายนี้
157. พยานหลักฐาน [N] evidence 
 Syn  หลักฐาน
 Sample  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ
158. พยานเท็จ [N] false witness 
 Def.  ผู้ที่ให้การเท็จ
159. พยานเอก [N] prime witness 
 Sample  อัยการต้องเอาตัวพยานเอกไปซ่อนไว้เสียก่อน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพยานเอง
160. พยานเอกสาร [N] documentary evidence 
 Def.  เอกสารใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง

Page: 7/69 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved