Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: พ

161. พยานเอกสาร [N] documentary evidence 
 Def.  หลักฐานอ้างอิงที่เป็นเอกสาร
 Sample  ดิวอี้เสนอหลักฐานต่อศาลทั้งพยานเอกสาร และพยานบุคคลได้ครบครัน
162. พยานโจทย์ [N] witness for the prosecution 
 Def.  ผู้รู้เห็นที่ให้การฝ่ายโจทก์
163. พยาบาท [V] be vengeful 
 Syn  อาฆาต
 Def.  ผูกใจเจ็บและอยากแก้แค้น, ปองร้าย
 Sample  อิทธิพลของศาสนาทำให้คนมีจิตใจเมตตา ไม่พยาบาทอาฆาตต่อกัน
 Syn  (บาลี), (สันสกฤต)
164. พยาบาล [V] nurse 
 Def.  ปรนนิบัติ ดูแลผู้ป่วย
 Sample  นพจ้างญาติผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อให้พยาบาลลูกเวลากลางคืน
165. พยาบาล [N] nurse 
 Syn  นางพยาบาล
 Def.  ผู้ดูแลคนไข้
 Sample  หมอและพยาบาลสมัยใหม่มักขาดความอบอุ่นเป็นกันเอง ทำให้คนไข้ไม่ได้รับความพอใจ
166. พยาบาลศาตรบัณฑิต [N] Bachelor of Nursing Science 
 Syn  พย.บ.
167. พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต [N] Master of Nursing Science 
 Syn  พย.ม.
168. พยายาม [V] try 
 Syn  พากเพียร, บากบั่น, อุตสาหะ, มานะ
 Def.  ทำโดยมานะบากบั่น
 Sample  เด็กอาจแสดงพฤติกรรมหลายอย่างเพื่อพยายามเรียกร้องความเอาใจใส่และความรักจากพ่อแม่
 Syn  (บาลี), (สันสกฤต)
169. พยุง [V] support 
 Syn  ประคอง, หนุน
 Def.  ประคองให้ทรงตัวอยู่, ประคองให้อยู่ในสภาพปกติ, ระวังไม่ให้ล้มไม่ให้ซวนเซ
 Sample  เมื่อถึงจุดหนึ่งซึ่งแรงยกไม่สามารถจะพยุงเครื่องบินทั้งเครื่องไว้ได้แล้วเครื่องบินจะร่วงหล่นไป
170. พยุงปีก [V] help someone up 
 Syn  หิ้วปีก
 Def.  ประคองแขนพยุงไป
 Sample  เวลาเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนทีไร ขากลับต้องให้เพื่อนพยุงปีกมาส่งทุกที
171. พยุหยาตรา [V] march in force 
 Syn  ยกกองทัพ, เดินทัพ, ยกทัพ
 Def.  ไปเป็นกระบวนทัพใหญ่
 Sample  สมเด็จพระนเรศวรทรงพยุหยาตราทัพไปตีเมืองหงสาวดี
172. พยุหยาตรา [N] procession of troops 
 Syn  กระบวนทัพ
 Sample  ขบวนพยุหยาตราเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ
173. พยุหะ [N] procession 
 Syn  พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
174. พยุหเสนา [N] army 
 Syn  หมู่เสนา, พยุหแสนยา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา
 Def.  หมู่เสนา
 Sample  พระมหากษัตริย์ตรัสเรียกพยุหเสนาให้มาประชุมกันพร้อมหน้า
175. พยุหแสนยา [N] troops 
 Syn  พยุหเสนา, พยุหแสนยากร, หมู่เสนา
 Def.  หมู่เสนา
 Sample  เหล่าพยุหแสนยาต่างถวายความเคารพต่อพระมหากษัตริย์
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
176. พร [N] blessing 
 Def.  คำแสดงความปรารถนาดี, สิ่งที่ขอเลือกเอาตามประสงค์
 Sample  ประเพณีสงกรานต์นั้นแต่เดิมก็คงมาจากการไล่ผีและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อคุ้มครองในเวลาที่มีอันตราย
 Syn  (บาลี)
177. พรต [N] religious routine 
 Def.  กิจวัตร, การปฏิบัติ
 Sample  พระสงฆ์นั้นเป็นผู้บำเพ็ญพรตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญต่อไปภายหน้า
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
178. พรม 2 [V] sprinkle 
 Syn  ประพรม, โปรย
 Def.  เอาน้ำประโปรยให้กระจายเป็นเม็ดเล็กๆ
 Sample  เจ้าอาวาสกำลังประพรมน้ำมนตร์ให้กับผู้ที่มาทำบุญ
179. พรม 1 [N] carpet 
 Syn  เสื่อ, อาสนะ, เครื่องปูลาด
 Def.  เครื่องลาดทำด้วยขนสัตว์, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นบางชนิดที่ใช้ปูลาดว่า พรม
 Sample  ห้องทำงานปูพรมสีแดง
180. พรมนิ้ว [V] finger a trill 
 Syn  รัวนิ้ว
 Def.  ประนิ้วรัวที่เครื่องดนตรีบางชนิด มีซอและขลุ่ยเป็นต้น
 Sample  เธอนั่งสงบจิตใจอยู่นิ่งก่อนจะพรมนิ้วลงบนคีย์เปียโน

Page: 8/69 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved