Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: พ

181. พรมน้ำมัน [N] linoleum 
 Syn  เสื่อน้ำมัน
 Def.  เครื่องลาดชนิดหนึ่ง
 Sample  เธอซื้อพรมน้ำมันมาปูพื้น
182. พรมเช็ดเท้า [N] foot scraper 
183. พรมแดน [N] frontier 
 Syn  เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต
 Def.  ขีดขั้นเขตแดน, แดนต่อแดน
 Sample  ทิวเขาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างไทยกับพม่าเรียกนามว่าทิวเขาแดนลาว
 Syn  (เขมร)
184. พรมแดนการเมือง [N] political boundary 
 Sample  ผู้นำของประเทศไทยเจรจาเรื่องพรมแดนการเมืองกับผู้นำประเทศอื่นๆ
185. พรรค [N] party 
 Syn  พวก, คณะ, พรรคพวก
 Def.  หมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเป็นฝ่าย เช่น พรรคการเมือง
 Sample  พวกพรรคฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
186. พรรคการเมือง [N] political party 
 Def.  กลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวกัน ร่วมกันจัดตั้งและจดทะเบียนเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมาย
 Sample  ในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้มี ส.ส. รวมทั้งสิ้น 357 คน มาจากพรรคการเมือง 12 พรรคด้วยกัน
187. พรรคนาวิกโยธิน [N] marines 
 Def.  เหล่าทหารเรือที่ประจำการพลรบฝ่ายบก
 Sample  ผู้บัญชาการกองทัพเรียกพรรคนาวิกโยธินประชุมราชการลับ
188. พรรคนาวิน [N] marine 
 Def.  เหล่าทหารเรือที่ประจำการพลรบ
 Sample  พรรคนาวินกำลังประชุมแผนการรบ
189. พรรคฝ่ายค้าน [N] opposition party 
 Def.  พรรคการเมืองที่ไม่ได้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลและไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล
 Sample  พรรคฝ่ายค้านเคลื่อนไหววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างรุนแรงในเรื่องของความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
190. พรรคพวก [N] partisan 
 Syn  พวก, พวกพ้อง
 Def.  พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
 Sample  เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร
191. พรรคร่วมรัฐบาล [N] coalition government parties 
 Def.  พรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล หรือพรรคการเมืองที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาล เพื่อที่จะทำให้เสียงของฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นเสียงข้างมาก พอที่จะทำให้การดำเนินงานในรัฐสภา มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 Sample  พรรคกิจสังคมไม่ขอร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคประชาธิปัตย์
192. พรรคสังคมนิยม [N] socialist party 
 Def.  พรรคการเมืองที่มีนโยบายว่าทรัพย์ทั้งหลายควรเป็นของรัฐ
 Sample  ลักษณะเด่นของระบบพรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่นคือการแข่งขันระหว่างพรรคเสรีประชาธิปไตยกับพรรคสังคมนิยม
193. พรรค์ [N] sort 
 Syn  ชนิด, ประเภท
 Sample  ยายสงสารก็แต่ลูกสาวกับหลานที่ต้องมาเจอพ่อพรรค์อย่างนี้ แต่มันช่วยไม่ได้จริงๆ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
194. พรรณ [N] kind 
 Syn  ชนิด, ประเภท
 Sample  พรรณไม้น้ำหลายชนิดเป็นต้นไม้พื้นเมืองของไทยและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
195. พรรณ [N] complexion 
 Syn  ผิวพรรณ
 Def.  สีผิว
 Sample  คนโบราณมักสั่งลูกหลานให้กินน้ำมะพร้าวเพื่อให้ลูกคลอดออกมาผิวพรรณดีสะอาดไม่มีเมือกหรือไขมันมาก
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
196. พรรณนา [V] describe 
 Syn  บรรยาย, สาธยาย
 Def.  กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
 Sample  ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
197. พรรณไม้ [N] kind of tree 
 Def.  ชนิดของต้นไม้
 Sample  เซซาโวใช้เวลาเดินป่าเพื่อศึกษาสภาพชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้และสิ่งซึ่งปรากฎอยู่ทั่วๆ ไปในบริเวณพื้นที่กว้างพอสมควร
198. พรรษ [N] rain 
 Syn  ฝน
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
199. พรรษ [N] year 
 Syn  พรรษา
 Def.  ปี
 Sample  เจ้าหญิงทรงเป็นกำพร้าพระมารดาตั้งแต่พระชนมายุเพียง 5 พรรษเท่านั้น
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
200. พรรษฤดู [N] rainy season 
 Syn  ฤดูฝน, หน้าฝน
 Sample  วินัยสงฆ์กำหนดให้พระภิกษุต้องจำพรรษาอยู่ประจำที่ในพรรษฤดู
 Syn  (สันสกฤต)

Page: 9/69 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved