Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ฟ

221. ฟ้อนรำ [V] dance 
 Syn  รำ, ร่ายรำ, ฟ้อน
 Def.  แสดงท่าทางเคลื่อนไหว โดยมีลีลาและแบบท่าของการเคลื่อนไหวให้เข้ากับทำนองดนตรี
 Sample  เธอฟ้อนรำได้อ่อนช้อยสวยงามสมกับเป็นนักเรียนนาฏศิลป์
222. ฟ้า [N] blue 
 Syn  สีฟ้า
 Def.  ชื่อสีเหมือนสีของท้องฟ้า
 Sample  ลักษณะของผีเสื้อสีน้ำเงินโดยทั่วไปจะมีปีกสีน้ำเงินหรือฟ้า
223. ฟ้า [N] sky 
 Syn  ท้องฟ้า
 Def.  ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่
 Sample  ตำรวจแล่นเรือตัดหน้าเรือลักลอบขนส่งสินค้า แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการเตือน
224. ฟ้า [N] heaven 
 Syn  สวรรค์, เมืองฟ้า, เมืองสวรรค์
 Def.  โลกของเทวดา
 Sample  พระพิรุณเป็นเทพบดีแห่งฟ้า ผู้ประทานน้ำฝนให้แก่มนุษย์
225. ฟ้าคะนอง [N] thunder 
 Def.  ฟ้าลั่นทั่วๆ ไป
 Sample  เมฆคิวมูโลนิมบัสเป็นเมฆที่ทำให้เกิดฟ้าคะนอง กล่าวคือในระหว่างที่มีฝนตกจะมีพายุลมแรง
226. ฟ้าผ่า [N] thunderbolt 
 Def.  ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
 Sample  ขณะฝนตกจะมีพายุและในบางคราวอาจเกิดฟ้าผ่าขึ้นได้
227. ฟ้าผ่า [V] strike 
 Def.  เกิดอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
 Sample  ฟ้าผ่าบ้านคนและต้นไม้ล้มตายเสียหายอย่างหนัก
228. ฟ้าผ่า [V] strike (of lightning) 
 Def.  เกิดอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง
 Sample  ฟ้าผ่าบ้านคนและต้นไม้ล้มตายเสียหายอย่างหนัก
229. ฟ้าร้อง [N] thunder 
 Syn  ฟ้าคำราม
 Def.  เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
 Sample  คนป่าดั้งเดิมกลัวฟ้าร้อง ความมืด และสิ่งต่างๆ ที่อยู่เหนือความเข้าใจ
230. ฟ้าร้อง [V] thunder 
 Syn  ฟ้าคำราม
 Def.  เกิดเสียงขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
 Sample  ฟ้าร้องเสียงดังมากทำให้เขาต้องรีบคลุมโปงเพราะความกลัว
231. ฟ้าลั่น [V] thunder 
 Syn  ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม
 Def.  เกิดเสียงขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
 Sample  ฟ้าลั่นจนบ้านเรือนสะเทือนน่ากลัวมาก
232. ฟ้าลั่น [N] thunder 
 Syn  ฟ้าลั่น, ฟ้าร้อง, ฟ้าคำราม
 Def.  เสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากอากาศขยายตัวเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพราะความร้อนที่เกิดจากฟ้าแลบ
 Sample  พอฟ้าแลบต้องรีบปิดหูเพราะรู้ว่าจะเกิดฟ้าลั่นตามมา
233. ฟ้าลั่น [N] kind of mango 
 Syn  มะม่วงฟ้าลั่น
 Def.  ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่ง
 Sample  ฉันชอบฟ้าลั่นมากกว่าเขียวเสวยเพราะเนื้อมันจะกรอบกว่า
234. ฟ้าสาง [V] dawn 
 Def.  จวนสว่าง, ใกล้รุ่ง
 Sample  ฟ้าสางแล้วเรารีบออกเดินทางกันต่อเถอะ
235. ฟ้าสาง [N] dawn 
 Def.  เวลาจวนสว่าง, เวลาใกล้รุ่ง
 Sample  แม่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตอนฟ้าสางแล้ว
236. ฟ้าหลัว [N] dim weather 
 Def.  อากาศมัวเนื่องจากในอากาศขณะนั้นมีอนุภาคที่มองไม่เห็นปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ควันหรือฝุ่นละออง
 Sample  วันนี้เกิดฟ้าหลัวเนื่องจากมีหมอกหนาทึบปกคลุมอยู่มาก
237. ฟ้าแลบ [V] lighten 
 Def.  เกิดแสงวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
 Sample  ฟ้าแลบแล้วรีบเข้าบ้านเถอะ อีกเดี๋ยวฝนคงจะตกหนัก
238. ฟ้าแลบ [N] lightning 
 Def.  แสงที่เกิดวาบขึ้นในท้องฟ้าลักษณะเป็นเส้นหรือแผ่น เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ผ่านอากาศเป็นเหตุให้เกิดความร้อนสูงมากจนปรากฏเป็นแสงสว่างวาบขึ้น
 Sample  ฟ้าผ่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับฟ้าแลบ เพราะปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดขึ้นในเวลาและสถานที่ใกล้ๆ กัน

Page: 11/11 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved