Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ฟ

101. ฟัน 1 [V] cut 
 Def.  เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป
 Sample  เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน
102. ฟัน 2 [N] tooth 
 Syn  เขี้ยว
 Def.  กระดูกเป็นซี่ๆ อยู่ในปากสำหรับกัด ฉีก เคี้ยวอาหาร
 Sample  หมอบอกว่าเขาต้องถอนฟันออกก่อน 5 ซี่จึงจะจัดฟันได้
103. ฟันกราม [N] molar 
 Def.  ฟันซี่ในที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร
 Sample  เด็กยังไม่มีฟันกรามสำหรับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดได้
104. ฟันขึ้น [V] teethe 
 Def.  อาการของฟันที่โผล่พ้นเหงือกออกมา
 Sample  ลูกฟันขึ้นแล้ว คงจะคันมาก เห็นอะไรก็จะเอาเข้าปากหมด
105. ฟันคลื่น [V] head into the waves 
 Syn  ฝ่าคลื่น
 Def.  เอาหัวเรือตัดคลื่นไป
 Sample  ้คนขับเอาเรือเร็วฟันคลื่นกลางทะเลอย่างชำนาญ
106. ฟันดาบ [N] fence 
 Def.  การต่อสู้กันด้วยดาบ
 Sample  เขาเลือกเรียนฟันดาบ เพราะชอบมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
107. ฟันถาวร [N] tooth 
 Syn  ฟันแท้
 Def.  ฟันชุดที่ 2 ซึ่งขึ้นภายหลังฟันน้ำนม
 Sample  เมื่ออายุ 6 ปี จะมีฟันถาวรซี่แรกปรากฏขึ้น คือ ฟันกราม
108. ฟันธง [V] decide for sure 
 Def.  ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด
 Sample  สมัชชาคนจนฟันธงหมดเวลาเจรจาได้เวลาชุมนุมแล้ว
109. ฟันธง [V] decide for sure 
 Def.  ตัดสินลงไปอย่างเด็ดขาด
 Sample  สมัชชาคนจนฟันธงหมดเวลาเจรจาได้เวลาชุมนุมแล้ว
110. ฟันน้ำนม [N] milk tooth 
 Def.  ฟันชุดแรกที่ขึ้นตั้งแต่ตอนเด็ก
 Sample  เมื่อเด็กมีอายุ 6 เดือนจะมีฟันน้ำนมซี่แรกงอกขึ้นมาให้เห็น
111. ฟันบน [N] upper teeth 
 Def.  ฟันที่ขึ้นเรียงกันอยู่ด้านบนภายในช่องปาก
 Sample  ลูกของหมอมีฟันบนเหยินออกมา สงสัยต้องจัดฟันให้ลูกตัวเอง
112. ฟันปลอม [N] false tooth 
 Def.  ฟันที่เทียม, ฟันที่ทำขึ้นมาแทนฟันแท้
 Sample  เมื่อแก่ตัวลง ฟันฟางก็หลุดหายไปทีละซี่สองซี่ ไม่นานนักก็ต้องใช้ฟันปลอม
113. ฟันปลา [N] serration 
 Def.  เรียกสิ่งที่มีรูปอย่างฟันปลา, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเยื้องกันอย่างฟันปลา
 Sample  เสาไฟฟ้าตั้งสลับเป็นฟันปลา
114. ฟันผุ [N] decayed tooth 
 Def.  โรคฟันที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียทำลายฟัน มีอาการปวด
 Sample  ปัญหาโรคฟันที่พบบ่อยในเด็กคือปัญหาฟันผุ เพราะเด็กๆ มักจะไม่ชอบแปรงฟัน
115. ฟันฝ่า [V] struggle 
 Syn  ฝ่าฟัน
 Def.  บุกตะลุยสิ่งที่ต้านทานเข้าไป, ผจญสิ่งที่ขัดขวาง
 Sample  กลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ
116. ฟันฟาง [N] teeth 
 Syn  ฟัน
 Sample  การสูญเสียเงินไปเพียงสองร้อยเศษๆ ปืนพกเก่าๆ กระบอกหนึ่งกับฟันฟางอีกสี่ซี่ ก็ควรจะถือได้ว่าเป็นเรื่องเล็ก
117. ฟันม้า [N] feldspar 
 Syn  เฟลด์สปาร์
 Def.  แร่ประกอบหินชนิดหนึ่ง มีหลายสี ส่วนมากมักมีสีขาวขุ่นคล้ายฟันม้า
118. ฟันหนู [N] two strokes placed on the vowel sign (  ) 
 Def.  ชื่อเครื่องหมาย 2 ขีดดังนี้ สำหรับเขียนบนสระ ิ ให้เป็น สระ ื
 Sample  ข้อความที่อยู่ในฟันหนูให้ใช้ตัวเอนแทนตัวธรรมดา
119. ฟันหน้า [N] front teeth 
 Syn  ฟันตัด, ฟันฉีก
 Def.  ฟันด้านหน้า 4 ซี่ ของขากรรไกรแต่ละอัน ใช้สำหรับกัดและฉีก
 Sample  สัตว์ที่ใช้ฟันแทะหรือกัดจะมีฟันหน้าที่แข็งแรงเป็นพิเศษ
120. ฟันหลอ [N] broken tooth 
 Def.  ฟันที่มีช่องว่างระหว่างฟันซึ่งเกิดจากฟันหลุด กร่อน หรือหักจนถึงโคนฟัน
 Sample  เขาอ้าปากกว้างจนเห็นฟันหลอ

Page: 5/11 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved