Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ฟ

161. ฟื้น [V] recover 
 Syn  ฟื้นตัว, ฟื้นฟู
 Def.  กลับคืนมาใหม่, กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
 Sample  รัฐบาลคาดว่า เสถียรภาพของเงินบาทจะฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเต็มที่
162. ฟื้นความจำ [V] recall 
 Syn  ฟื้นความหลัง, ฟื้นความทรงจำ
 Def.  ระลึกความทรงจำให้กลับคืนมาใหม่
 Sample  คุณปู่ฟื้นความจำสมัยที่หัวหินเป็นที่หลบภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้หลานๆ ฟัง
163. ฟื้นความหลัง [V] recall 
 Syn  ฟื้นความจำ
 Def.  ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
 Sample  ทุกคนมาร่วมฟื้นความหลังถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์ที่พวกเขาเคารพรัก
164. ฟื้นคืนชีพ [V] resurrect 
 Syn  ฟื้นขึ้น, ฟื้นคืนชีวิต, ฟื้น
 Def.  ฟื้นจากความตายกลับเป็นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้ง
 Sample  เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หลังจากที่หมอทำพิธีมานานกว่า 5 ชั่วโมง
165. ฟื้นตัว [V] recover 
 Syn  ฟื้น
 Def.  กลับดีขึ้นหรือเจริญขึ้น
 Sample  ้ญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวหลังจากสงครามโลก จนกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของอเมริกา
166. ฟื้นฝอย [V] carp 
 Syn  ฟื้นฝอยหาตะเข็บ
 Def.  คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
 Sample  ฉันไม่อยากฟื้นฝอยเรื่องที่ผ่านมาให้รู้สึกเจ็บใจอีก
167. ฟื้นฝอยหาตะเข็บ [V] find fault with 
 Syn  รื้อฟื้น, ขุดคุ้ย, ฟื้นฝอย
 Def.  คุ้ยเขี่ยหาความที่สงบแล้วให้กลับเป็นเรื่องขึ้นมาอีก
 Sample  คุณจะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บให้มันได้อะไรขึ้นมา ในเมื่อเรื่องมันจบไปแล้ว
168. ฟื้นฟู [V] restore 
 Def.  ทำให้กลับเจริญงอกงามขึ้น
 Sample  ทางการกำลังจะฟื้นฟูป่าพรุคันธุลีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
169. ฟื้นฟูสภาพ [V] rehabilitate 
 Def.  ทำให้ลักษณะหรือภาวะนั้นกลับเจริญงอกงามขึ้น
 Sample  รัฐบาลมีนโยบายจำแนกพื้นที่ป่า เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
170. ฟุ [ADJ] fluffy 
 Syn  ฟุฟะ, ฉุ, น่วม
 Def.  ที่มีลักษณะไม่แน่น
171. ฟุดฟิด [V] sniff 
 Def.  ดมเพื่อพิสูจน์กลิ่น
 Sample  เขาทำท่าฟุดฟิดเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆ
 Syn  (ปาก)
172. ฟุต [CLAS] foot 
 Def.  มาตราวัดของอังกฤษ 1 ฟุต เท่ากับ 12 นิ้ว
 Sample  ระบบการบินโดยอัตโนมัตินั้น จะใช้ต่อเมื่อเครื่องบินอยู่ในระดับสูงที่ปลอดภัยแล้วเป็นหมื่นฟุตเหนือพื้นดินขึ้นไป
 Syn  (อังกฤษ)
173. ฟุตบอล [N] football 
 Syn  บอล
 Def.  กีฬาการแข่งขันชนิดหนึ่งมีผู้เล่น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 11 คน แย่งกันเตะลูกเพื่อให้เข้าประตูของอีกฝ่ายหนึ่ง
 Sample  ตามโรงเรียนต่างๆ ได้จัดให้มีการสอนฟุตบอล ทำให้ผู้หญิงหันมาเล่นฟุตบอลกันมากขึ้น
 Syn  (อังกฤษ)
174. ฟุตบาท [N] footpath 
 Syn  บาทวิถี, ทางเท้า
 Def.  ทางเดินเท้า, ทางเดินของผู้ใช้ถนน
 Sample  เด็กๆ จะออกมาอาศัยแสงไฟจากร้านค้าตามฟุตบาทตอนกลางคืน เพื่อชุมนุมกัน
 Syn  (อังกฤษ)
175. ฟุน [V] blaze 
 Syn  ลุก
 Def.  ลุกฮือขึ้น (ใช้แก่ไฟ)
176. ฟุบ [V] fall down 
 Def.  หมอบวุบลง, ยอบลงไป
 Sample  หล่อนฟุบหน้าร้องไห้อยู่กับพื้น โดยไม่อยากรับรู้ความจริงที่แสนโหดร้าย
177. ฟุฟะ [ADJ] fluffy 
 Syn  ฟุ, นุ่มฟ่าม, ฟ่าม
 Def.  ที่มีเนื้อไม่แน่น
178. ฟุลสแก๊ป [N] foolscap 
 Syn  กระดาษฟุลสแก๊ป
 Def.  กระดาษสีขาว มีเส้นบรรทัดขนาดประมาณ 43 x 34 เซนติเมตร พับทบกลาง ใช้สำหรับเขียนหนังสือ
 Sample  ้คุณครูแจกกระดาษฟุลสแก๊ปให้นักเรียนไปเขียนเรียงความมาส่งเป็นการบ้าน
 Syn  (อังกฤษ)
179. ฟุ่บ [ADV] sound of ignited gunpowder 
 Def.  เสียงดังอย่างเสียงดินปืนลุก
180. ฟุ่มเฟือย [ADJ] extravagant 
 Syn  สุรุ่ยสุร่าย
 Def.  ที่ช้จ่ายเกินควร
 Sample  เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต เราต้องแยกระหว่างสินค้าจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย

Page: 8/11 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved