Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ภ

41. ภรตศาสตร์ [N] science of dancing and singing 
 Def.  วิชาฟ้อนรำทำเพลง
 Sample  ในประเทศอินเดียมีสอนภรตศาสตร์ให้กับประชาชน
42. ภรรดร [N] husband 
 Syn  ภรรดา, สามี, ผัว, ภรัสดาษ
43. ภรรดา [N] husband 
 Syn  ภัสดา, ภรัสดาษ, ผัว, สามี
 Def.  ผัวหรือชายที่เป็นคู่ครองของหญิง
 Sample  นางไปมีชู้กับชายอื่นเช่นนี้ ผู้เป็นภรรดาคงมิให้อภัยเด็ดขาด
44. ภรรยานอกสมรส [N] illegal wife 
 Syn  ภรรยานอกกฎหมาย
 Sample  เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา
45. ภรรยาน้อย [N] minor wife 
 Syn  เมียน้อย
 Def.  หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
 Sample  สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก
46. ภรรยาลับ [N] mistress 
 Syn  เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ
 Def.  หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
 Sample  เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง
47. ภรรยาเก่า [N] ex-wife 
 Syn  เมียเก่า, อดีตเมีย
 Def.  หญิงที่เคยเป็นคู่ครองของชายหรือเคยแต่งงานกับชายนั้นมาแล้วแต่เลิกรากันไป
 Sample  พ่อพรานมาได้กับแม้หม้ายหลังจากที่ภรรยาเก่าของเขาตายไปไม่นาน
48. ภระมร [N] bee 
 Syn  ภมร, แมลงผึ้ง, แมลงภู่, ภุมระ, ภมร, ภมริน
49. ภระมรี [N] queen bee 
 Syn  ภมรี, ผึ้งตัวเมีย, ภุมรี
50. ภราดร [N] brother 
 Syn  ภราดา, พี่ชาย, น้องชาย, ภาดา
51. ภราดรภาพ [N] brotherhood 
 Syn  ภราตรภาพ, ภราตฤภาพ
 Def.  ความเป็นฉันพี่น้องกัน
 Sample  หากคุณยังไม่ได้เป็นพี่น้องที่แท้จริงของมนุษย์คนอื่นๆ ภราดรภาพระหว่างมนุษย์จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมาได้
52. ภราดา [N] brother 
 Syn  ภราดร, ภาดา, พี่ชาย, น้องชาย
53. ภรู [N] eyebrow 
 Syn  คิ้ว, ภมุกะ, ภมุ, ภมุกา
54. ภวตัณหา [N] desire 
 Def.  ตัณหาเป็นไปในภพ คือ ความอยากมี อยากเป็น อยากเกิด
 Sample  มนุษย์ทุกคนล้วนมีภวตัณหาอยู่ในจิตใจทั้งสิ้น
 Syn  (บาลี)
55. ภวปาระ [N] nirvana 
 Syn  นิพพาน
 Def.  ฝั่งแห่งภพ คือ นิพพาน
 Syn  (บาลี)
56. ภวังคจิต [N] subconsciousness 
 Def.  จิตที่เป็นภวังค์
 Sample  เจ้าอยู่ในสภาพที่เรียกว่า ภวังค์คจิต จึงไม่รู้สึกตัวเลยว่าทำอะไรอยู่
 Syn  (บาลี)
57. ภวังค์ [N] subconsciousness 
 Def.  ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว, จิตที่กำลังลืมตัว
 Sample  เขากำลังเคลิ้มๆ เข้าสู่ภวังค์ แต่พลันต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงเคาะฝา
58. ภวังค์ [N] daydream 
 Syn  ฝัน, ห้วงนึก
 Def.  ความเพ้อฝัน
 Sample  เขาเหมือนคนตกอยู่ในภวังค์เมื่อได้เจอเธอ
59. ภวันดร [N] another birth 
 Def.  ภพอื่นที่ไม่ใช่ภพนี้, ภพภายหน้าต่อไป
 Sample  หากข้าเกิดในภวันดรใดๆ ขอให้ข้าได้ผูกพันกับเจ้าอีกครั้ง
60. ภักดี [V] be loyal to 
 Syn  จงรักภักดี, จงรัก
 Def.  จงรักหรือซื่อสัตย์ต่อด้วยความเลื่อมใสอย่างยิ่ง
 Sample  คนไทยภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน

Page: 2/18 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved