Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ภ

101. ภาคพื้นดิน [N] ground 
 Def.  ส่วนที่เป็นพื้นแผ่นดิน, ส่วนที่อยู่บนบก
 Sample  สหรัฐเปิดฉากบุกภาคพื้นดินเพื่อขับไล่กองทหารอิรักออกจากคูเวต
102. ภาคภูมิ [V] be proud of 
 Syn  สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
 Sample  คนไทยควรภาคภูมิด้วยรัก หวงแหน และช่วยกันธำรงคุณค่าภาษาไทยตามแนวทางที่พึงจะกระทำ
103. ภาคภูมิ [ADJ] proud of 
 Syn  สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
 Sample  คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั้นจะต้องมีสง่า มีท่าทางภาคภูมิสมกับตำแหน่ง
104. ภาคภูมิ [ADV] proudly 
 Syn  สง่า, ผึ่งผาย, องอาจ, องอาจภาคภูมิ
 Sample  หลายต่อหลายประเทศได้กล่าวอ้างอย่างภาคภูมิว่าตนเองสามารถจัดระบบการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
105. ภาคภูมิใจ [ADV] proudly 
 Syn  ภูมิใจ, ชื่นชม
 Sample  บรรพบุรุษของไทยสามารถต่อสู้และปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างน่าภาคภูมิใจในอดีตกาล
106. ภาคภูมิใจ [V] take pride in 
 Syn  ภูมิใจ, ชื่นชม
 Sample  ชาวจีนต่างภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีมายาวนานถึง 5,000 ปี
107. ภาคย์ [N] fortune 
 Syn  โชค, โชคดี
108. ภาครัฐบาล [N] government sector 
 Syn  ภาครัฐ
 Sample  การใช้คอมพิวเตอร์ในภาครัฐบาลขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้วิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป
109. ภาคฤดูร้อน [N] summer school 
 Def.  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดปิดเทอมระหว่างภาคเรียนปกติ
 Sample  โครงการศูนย์ฯ ไทย?แคนาดา จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษเสริมในภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย MONASH เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
110. ภาควิชา [N] department 
 Syn  สาขาวิชา
 Def.  ส่วนของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
 Sample  รายละเอียดการสมัครสามารถสอบถามได้ที่ภาควิชา ทุกวันเวลาทำการ
111. ภาคศึกษา [N] school year 
 Def.  ช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนถือเป็น 1 ภาคศึกษา
 Sample  ในภาคศึกษาหนึ่งนักศึกษาจะต้องเสียค่าประกันอุบัติเหตุเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท
112. ภาคหน้า [N] future 
 Syn  ภายหน้า, อนาคต
 Sample  ในภาคหน้าเจ้าจะต้องรู้จักประหยัด
113. ภาคอีสาน [N] the north-eastern part 
 Syn  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 Def.  บริเวณที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
 Sample  ภาคอีสานของไทยมีจรรยาปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัดเรียกว่า ฮีตสิบสอง
114. ภาคอุตสาหกรรม [N] industrial sector 
 Sample  ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอย่างละ 17 ล้านคน
115. ภาคินี [N] partner 
 Def.  หญิงผู้มีส่วนในกิจการ
 Syn  (บาลี - สันสกฤต)
116. ภาคิไนย [N] nephew 
 Syn  หลาน
 Def.  ลูกของพี่สาวหรือน้องสาว
117. ภาคี [N] member 
 Syn  กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก
 Def.  ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
 Sample  ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์
118. ภาคี [ADJ] associate 
 Syn  กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก
 Def.  ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
 Sample  องค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีวันสิทธิมนุษยชนขึ้น และชักชวนประเทศภาคีสมาชิกให้เฉลิมฉลองวันนี้เป็นพิเศษ
119. ภาคเรียน [N] semester 
 Def.  ช่วงเวลาที่สถานศึกษาเปิดทำการสอนติดต่อกัน ตามปกติปีการศึกษาหนึ่งๆ จะแบ่งออกเป็น 2 -3 ภาคเรียน
 Sample  เขาต้องจบปีนี้แล้วเพราะเป็นภาคเรียนสุดท้ายตามหลักสูตรปริญญาโท
120. ภาคเหนือ [N] the northern part 
 Def.  บริเวณที่อยู่ทางเหนือของประเทศ
 Sample  การดำหัวเป็นวัฒนธรรมอันสูงยิ่งของคนในภาคเหนือ

Page: 5/18 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved