Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ม

201. มวยผม [N] bun 
 Def.  ผมที่มุ่นขมวดให้เป็นกลุ่มเป็นกระจุก
 Sample  ป้าน้อยสยายมวยผมออก ขมวดปลายไว้หลวมๆ กันมันพันกันยุ่ง
202. มวยล้ม [N] boxing premeditated to lose 
 Def.  การชกมวยบนเวทีที่คู่ต่อสู้ ฝ่ายหนึ่งแกล้งยอมเป็นฝ่ายแพ้ เพื่อหวังผลในการพนัน, โดยปริยายหมายถึงการต่อสู้หรือเรื่องราวที่ดูเหมือนเอาจริงเอาจัง แต่กลับไม่จริงหรือเลิกล้มไป
 Sample  เขายืนยันหนักแน่นว่าไม่เป็นมวยล้มอย่างเด็ดขาด
203. มวยวัด [N] unsystematic boxing 
 Syn  มวยป่า
 Def.  การต่อสู้กันอย่างไม่มีกติกา
 Sample  คู่ต่อสู้คู่นี้สู้กันโดยใช้มวยวัด ดูแล้วตลกดี
204. มวยสากล [N] international-style boxing 
 Syn  มวยฝรั่ง
 Def.  กีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกาห้ามคู่ชกใช้อวัยวะอื่นใดนอกจากหมัด
205. มวยหมู่ [N] melee 
 Def.  การยกพวกเข้าชกต่อยกันอย่างชุลมุน
 Sample  เขายืนดูมวยหมู่ของพวกนักเรียนช่างกล
206. มวยไทย [N] Thai boxing 
 Def.  กีฬาชกมวยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า ศอก และเข่าได้
 Sample  พ่อชอบดูมวยไทยเป็นชีวิตจิตใจ
207. มวล [ADJ] entire 
 Syn  ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งมวล
 Sample  ระยะ 10 ปีหลังนี้การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์เริ่มจะสะดวกสบายมากขึ้น
208. มวล [N] mass 
 Syn  กลุ่ม, เหล่า
 Def.  สิ่งที่มีลักษณะรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
 Sample  ผมเริ่มคิดถึงบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด คิดถึงบ้านไม้สองชั้นที่มีมวลของหมู่ไม้รายรอบ
209. มวลชน [N] masses 
 Sample  ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์
210. มวลมนุษย์ [N] humankind 
 Syn  มนุษยชาติ, มนุษย์โลก
 Def.  ประชากรบนโลกนี้ทั้งหมดทั้งปวง
 Sample  การทดลองยาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์หรือทำลายมวลมนุษย์กันแน่
211. มวลรวม [N] total mass 
 Syn  ผลรวม
 Sample  ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน
212. มวลสาร [N] mass 
 Def.  เนื้อของเทหวัตถุที่รวมกันอยู่ในเทหวัตถุนั้นๆ
 Sample  เซอร์ไอแซคนิวตันมีผลงานโดดเด่นหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการคำนวณระหว่างแสงกับมวลสาร
213. มวลอากาศ [N] air mass 
 Def.  อากาศในบริเวณกว้างที่มีสมบัติคล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้น
 Sample  มวลอากาศแต่ละแหล่งกำเนิดนั้นอาจจะมีคุณสมบัติต่างๆ กัน
214. มสิ [N] ink 
 Syn  หมึก, น้ำหมึก
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
215. มสิ [N] soot 
 Syn  เขม่า
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
216. มหกรรม [N] festival 
 Syn  การฉลอง
 Sample  รัฐบาลจัดให้มีมหกรรมทางพุทธศานาขึ้นเพื่อฉลองพุทธศตวรรษที่ 25
 Syn  (บาลี)
217. มหรณพ [N] ocean 
 Syn  ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่, มหาสมุทร,มหรรณพ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
218. มหรรฆ [ADJ] precious 
 Def.  มีค่ามาก
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
219. มหรรณพ [N] ocean 
 Syn  มหาสมุทร, ทะเลใหญ่, ห้วงน้ำใหญ่
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
220. มหรสพ [N] entertainment 
 Def.  การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
 Sample  การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี

Page: 10/64 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved