Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ม

141. มรณภัย [N] danger of death 
 Def.  ภัยที่เกิดจากความตาย, ภัยที่นำมาซึ่งความตาย
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
142. มรณภาพ [V] pass away 
 Syn  ตาย (ใช้กับพระสงฆ์)
 Sample  ชาวพุทธมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่มรณภาพทั้งผ้าเหลือง จะไปเกิดเป็นพระภูมิเจ้าที่
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
143. มรณะ [ADJ] dying 
 Def.  เกี่ยวกับความตาย
 Sample  ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
144. มรณะ [V] die 
 Syn  ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย
 Sample  นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
145. มรดก [N] heritage 
 Def.  ทรัพย์สินของผู้ตายที่ตกทอดแก่ทายาท
 Sample  คุณยายยกมรดกทั้งหมดให้แก่ลูกสาวคนเล็ก
146. มรดกทางวัฒนธรรม [N] cultural heritage 
 Def.  สถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม หรือแหล่งโบราณคดีทางธรรมชาติ
 Sample  มรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติ
147. มรดกแห่งสังคม [N] social heritage 
 Sample  ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเป็นมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมจะต้องรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม
148. มรสุม [N] crisis 
 Syn  ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต
 Sample  นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
149. มรสุม [N] monsoon 
 Syn  พายุ, สลาตัน
 Sample  ถ้าการปฏิบัติงานอยู่ในระยะที่มีมรสุมหรือฝนตกชุก อาจเลื่อนการพ่นสารเคมีเป็นก่อนกำหนด
150. มรุต [N] God of Storm 
 Syn  เจ้าแห่งพายุ, เจ้าแห่งลม, มารุต
 Syn  (สันสกฤต)
151. มรุต [N] group of deity 
 Def.  เทวดาคณะหนึ่ง
 Syn  (สันสกฤต)
152. มฤค [N] wild animal 
 Syn  สัตว์ป่า
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
153. มฤคราช [N] lion 
 Syn  ราชสีห์
 Syn  (สันสกฤต)
154. มฤคศิร [N] fifth constellation containing 3 stars 
 Syn  ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคเศียร
 Def.  ดาวฤกษ์ที่ 5 มี 3 ดวง เห็นเป็นรูปหัวเต่า
155. มฤคเศียร [N] fifth constellation containing 3 stars 
 Syn  ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคศิร
 Def.  ดาวฤกษ์ที่ 5 มี 3 ดวง เห็นเป็นรูปหัวเต่า
156. มฤจฉาชีพ [N] unlawful occupation 
 Syn  มิจฉาชีพ
 Def.  การเลี้ยงชีวิตผิดทาง, การเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด
 Sample  กรณีที่พระภิกษุใช้ปลัดขิกรักษาคนไข้ดังเอกสารอ้างอิงนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมฤจฉาชีพของพระภิกษุ
157. มฤจฉาชีพ [N] criminals 
 Syn  มิจฉาชีพ
 Def.  คนที่เลี้ยงชีวิตผิดทาง, คนที่เลี้ยงชีวิตในทางที่ผิด
 Sample  การที่ลูกของเขาเป็นมฤจฉาชีพนั้นทำความเสื่อมเสียให้แก่เขามาก
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
158. มฤต [ADJ] dead 
 Syn  ตาย
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
159. มฤตยู [N] death 
 Syn  ความตาย
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
160. มฤตยู [ADJ] fatal 
 Def.  แห่งความตาย
 Sample  เขาโชคดีที่สามารถรอดออกมาจากหนองน้ำมฤตยูแห่งนั้นได้
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)

Page: 7/64 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved