Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ย

1. ยก 1 [V] raise 
 Syn  ชู
 Def.  เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย
 Sample  เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นทุกคนต้องยกมือ
2. ยก 1 [V] advance 
 Syn  เคลื่อนไป, พากันไป
 Sample  ข้าศึกยกทัพมาประชิดประตูเมือง
3. ยก 1 [V] carry 
 Syn  ขน, แบก
 Sample  พนักงานยกถาดอาหารเข้าไปในห้องเลี้ยงรับรอง
4. ยก 1 [V] cite 
 Syn  แสดง, อ้าง
 Sample  ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
5. ยก 1 [V] forgive 
 Syn  งดเว้น, เพิกถอน
 Sample  พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
6. ยก 1 [V] contribute 
 Syn  มอบ, ให้
 Sample  บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
7. ยก 2 [N] folio 
 Def.  เรียกตัวพิมพ์ที่เรียงเข้าหน้าแล้วหรือหนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว แบ่งเป็น 4 หน้าบ้าง 8 หน้าบ้าง 16 หน้าบ้าง 32 หน้าบ้าง ว่า ยกหนึ่ง
8. ยก 2 [CLAS] round 
 Syn  รอบ
 Def.  กำหนดเวลาระยะหนึ่งๆ หรือจำนวนหนึ่ง
 Sample  การแข่งขันชกมวยประเภทนี้ต้องทำการชกกันถึง 12 ยก
9. ยกกระบัตร [N] a rank in the provincial Public prosecutors' Department 
 Syn  ยุกกระบัตร
 Def.  ตำแหน่งข้าราชการครั้งโบราณสังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องอรรถคดี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับอัยการในบัดนี้, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการของศาล ตรงกับจ่าศาลในบัดนี้, เจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร
10. ยกกำลัง [V] square 
 Def.  การคูณเลข
 Sample  สองยกกำลังสองเป็นสี่
11. ยกกำลัง [V] mobilize 
 Syn  รวมพล
 Sample  มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
12. ยกขึ้น [V] elevate 
 Syn  เลื่อนขึ้น
 Sample  สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
13. ยกครู [V] perform the ceremony of showing respects to teachers 
 Def.  ทำพิธีบูชาครูเป็นประจำปี กล่าวคือนำขันล้างหน้า ผ้าขาว เงิน ไปบูชาครูเป็นการคำนับ
14. ยกฐานะ [V] promote 
 Syn  เพิ่มฐานะ, เลื่อนฐานะ
 Def.  เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
 Sample  ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459
15. ยกตนข่มท่าน [V] bluster 
 Def.  พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า
 Sample  เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว
 Syn  (สำนวน)
16. ยกตัว [V] self-glorification 
 Syn  อวดตัว
 Sample  ท่านอัยการชอบยกตัวอยู่เสมอ
17. ยกตัวอย่าง [V] exemplify 
 Syn  เล่า, เสนอ, อธิบาย
 Def.  แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น
 Sample  ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข
18. ยกตัวอย่างเช่น [CONJ] e.g. 
 Syn  ตัวอย่างเช่น, ได้แก่
 Def.  เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด
 Sample  เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ
19. ยกทรง [N] brassiere 
 Syn  เสื้อยกทรง, เสื้อชั้นใน
 Def.  เสื้อหรือผ้ายกทรวงผู้หญิง
 Sample  ยกทรงของเธอแพลมออกมาขณะที่อยู่บนรถไฟ
20. ยกทัพ [V] move the troops 
 Syn  ยกพล, ยกกองทัพ, เคลื่อนทัพ, ยกกองทัพ, เคลื่อนพล
 Sample  เมื่ออุศเรนยกทัพมาตีเมืองผลึกนางวาลีก็คิดอุบายตีทัพอุศเรนได้

Page: 1/26 :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved