Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ย

41. ยกธง [V] surrender 
 Syn  ยกธงขาว, ยอมแพ้
 Sample  เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว
 Syn  (สำนวน)
42. ยกธงขาว [V] surrender 
 Syn  ยอมแพ้
 Sample  ข้าศึกยอมยกธงขาวเมื่อไม่มีทางสู้
 Syn  (ปาก)
43. ยกนิ้ว [V] accept the other's superiority 
 Syn  ยกนิ้วให้, ยอมรับ, นับถือ
 Def.  ยอมให้เป็นเยี่ยม
 Sample  ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้
 Syn  (ปาก)
44. ยกน้ำหนัก [N] weight lifting 
 Syn  กีฬายกน้ำหนัก
 Def.  กีฬาที่แข่งขันกันในทางที่ใครที่ยกน้ำหนักได้ดีกว่ากัน
 Sample  นักกีฬายกน้ำหนักส่วนใหญ่มีรูปร่างบึกบึนแข็งแรง
45. ยกพล [V] advance the army 
 Syn  ยกทัพ, ยกพวก
 Def.  โยกย้ายหรือพากันไปเป็นกลุ่มใหญ่
 Sample  ผู้ประท้วงยกพลจากทำเนียบไปรวมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา
46. ยกพวก [V] gather 
 Syn  รวมหัว
 Def.  ไปกันเป็นกลุ่ม
 Sample  นักเรียนช่างกลยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่น
47. ยกพื้น [N] platform 
 Syn  เวที, แท่น
 Def.  พื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบ
 Sample  พระนั่งอยู่บนยกพื้น
48. ยกพื้น [V] raise the ground 
 Def.  ทำพื้นให้สูงขึ้น
 Sample  ทางคณะกรรมการวัดยกพื้นให้ผู้ชมยืนชมโดยรอบ
49. ยกฟ้อง [V] dismiss 
 Def.  พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์
 Sample  ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ
50. ยกมือ [V] agree 
 Syn  เห็นด้วย, สนับสนุน
 Def.  แสดงว่าเห็นด้วย
 Sample  ผู้อภิปรายขอให้ผู้สนับสนุนยกมือขึ้นกับความคิดเห็นของเขา
51. ยกมือ [V] raise 
 Def.  ยกมือขึ้นเหนือศีรษะ
52. ยกยอ [V] flatter 
 Syn  สรรเสริญเยินยอ, ประจบสอพลอ, ยกยอปอปั้น
 Def.  พูดส่งเสริมให้ดีขึ้น
 Sample  เขาถูกยกยอจนลอยฟ้า
53. ยกยอด [V] carry sth. Forward 
 Def.  โอนจำนวนเงินจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง
 Sample  ยอดเงินหนึ่งแสนบาทยกยอดมาจากสมุดบัญชีเล่มเก่า
54. ยกยอด [V] raise up the top of a castle 
 Def.  ทำพิธีเอายอดเมรุยอดปราสาทขึ้น
55. ยกยอด [V] shelve 
 Def.  เก็บเอาสิ่งที่ทำค้างไว้ไปทำให้เสร็จในคราวเดียวกัน
 Sample  เนื้อหาบางส่วนคงต้องยกยอดไปไว้ในบทความฉบับหน้า
56. ยกย่อง [V] esteem 
 Syn  เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม
 Sample  นักอ่านยกย่องกวีซีไรท์
57. ยกย่องชมเชย [V] praise 
 Syn  ชื่นชม, ยกย่องสรรเสริญ
 Sample  เด็กต้องการที่จะให้บิดามารดายกย่องชมเชยตนเวลาสอบได้คะแนนดี
58. ยกย่องนับถือ [V] praise 
 Syn  ยกย่อง, นับถือ, เคารพนับถือ
 Sample  ชาวบ้านยกย่องนับถือหลวงพ่อ
59. ยกระดับ [V] improve 
 Syn  ยกฐานะ, ยกสถานภาพ
 Def.  ทำให้ระดับหรือมาตรฐานสูงขึ้น
 Sample  รัฐบาลพยายามยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น
60. ยกเครื่อง [V] overhaul 
 Def.  ซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ของรถยนต์หรือเรือยนต์เป็นต้น
 Sample  รถยนต์ที่เพิ่งถูกชนต้องยกเครื่องทั้งหมด
 Syn  (ปาก)

Page: 2/26 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved