Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ย

61. ยกเค้า [V] burgle 
 Syn  ขโมย
 Def.  ขโมยทรัพย์สินไปหมด
 Sample  ข้างบ้านถูกโจรยกเค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
 Syn  (ปาก)
62. ยกเมฆ [V] trump up 
 Syn  โกหก, กุ, พูดเท็จ, โป้ปดมดเท็จ
 Def.  เดาเอา, นึกคาดเอาเอง
 Sample  คำฟ้องนี้ยกเมฆขั้นมาทั้งเพ
 Syn  (สำนวน)
63. ยกเลิก [V] cancel 
 Syn  เลิก, เพิกถอน
 Sample  นายจ้างยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
64. ยกเว้น [CONJ] except 
 Syn  เว้นแต่, นอกจาก, เว้นเสียแต่
 Sample  ข่าวความล้มเหลวทางเศรษฐกิจบั่นทอนความเชื่อมั่นครั้งใหม่ให้นักลงทุนและครั้งนี้ก็คงจะรุนแรงกว่าทุกๆ ครั้งยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะมีหนทางรับมือได้อย่างทันท่วงที
65. ยกเว้น [V] except 
 Syn  ละเว้น, เว้น
 Def.  ไม่เกี่ยวด้วย, กันเอาออก
 Sample  รัฐบาลยกเว้นการเก็บภาษีย้อนแล้ว
66. ยกแก้ว [V] give a toast 
 Sample  เขายกแก้วแตะริมฝีปาก ค่อยๆ เดินหน้าด้วยความมั่นใจเช่นเคย
67. ยกโขยง [V] come in crowds 
 Syn  ยกขบวน, ยกพวก
 Sample  ม็อบนากุ้งกุลาดำยกโขยงกันมาประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบ
68. ยกโทษ [V] forgive 
 Syn  ให้อภัย
 Def.  ไม่เอาโทษ
 Sample  หล่อนยกโทษให้เขา
69. ยกโทษให้ [V] forgive 
 Syn  ยกโทษ
 Sample  พ่อแม่ยกโทษให้เสมอแม้ว่าลูกจะทำผิดมากมายเท่าใด
70. ยกใหญ่ [ADV] so much 
 Syn  มากมาย, เป็นการใหญ่, ขนานใหญ่
 Sample  เขาถูกนายของเขาเล่นงานยกใหญ่
 Syn  (ปาก)
71. ยกไว้ [V] stop 
 Syn  งดไว้, พักไว้, หยุดไว้
 Sample  เรื่องนั้นยกไว้ชั่วคราว
72. ยงยุทธ์ [V] fight courageously 
 Syn  ต่อสู้
 Sample  จอมกษัตริย์เข้ายงยุทธ์กับฝ่ายศัตรู
73. ยงโย่ [V] squat 
 Syn  ยงโย่ยงหยก
 Def.  กิริยาที่นั่งหรือยืนขยับตัวขึ้นๆ ลงๆ ก้มๆ เงยๆ ไม่เป็นระเบียบ
 Sample  เด็กยงโย่ยงหยกอยู่ริมน้ำ
74. ยติภังค์ [N] hyphen 
 Def.  เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ -
75. ยติภังค์ [N] hyphen 
 Syn  ยัติภังค์
 Def.  เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้
 Sample  ครูเขียนเครื่องหมายยติภังค์
76. ยถากรรม [N] fate 
 Syn  กรรม, โชคชะตา, ดวง
 Sample  เขาปล่อยตัวไปตามยถากรรม
77. ยธ [N] Ministry of Justice 
 Syn  กระทรวงยุติธรรม
78. ยธ. [N] Public Works Department 
 Syn  กรมโยธาธิการ
79. ยม 1 [V] cry 
 Syn  ร้องไห้
 Syn  (เขมร)
80. ยม 2 [V] self-control 
 Syn  สำรวม, เหนี่ยวรั้ง
 Syn  (บาลีและสันสกฤต)

Page: 3/26 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved