Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ย

101. ยวดยง [ADV] skillfully 
 Syn  เชี่ยวชาญ, เก่ง
102. ยวดยาน [N] vehicle 
 Syn  ยวดยานพาหนะ, ยานพาหนะ, รถรา
 Def.  เครื่องขับขี่มีรถและเรือเป็นต้น
 Sample  ยวดยานในกรุงเทพฯ กำลังเพิ่มขึ้นโดยรวดเร็ว
103. ยวดยิ่ง [ADV] excellently 
 Syn  เยี่ยมที่สุด, ยิ่งยวด
 Sample  สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยวดยิ่งต่อชีวิต
104. ยวนยี [V] provoke 
 Syn  ยียวน, กวน, แหย่, กวนโทโส
 Def.  ก่อกวนให้เกิดโทสะ
105. ยวบ [V] collapse 
 Syn  ยุบ, ไหว, ฮวบ
 Def.  อาการที่ไหวจะยุบลง
 Sample  พอเหยียบพื้นดินก็ยวบลงไป
106. ยวบยาบ [ADV] sinking and rebounding 
 Def.  อาการเดินหนักๆ ช้าๆ ทำให้พื้นไหวเยือกๆ
 Sample  ช้างเดินยวบยาบ
107. ยวบๆ [ADV] shaking horizontally 
 Syn  ยุบ, ไหว
 Def.  อาการเคลื่อนไหวขึ้นลงตามแนวนอน
 Sample  กิ่งไม้นั้นแกว่งไกวยวบๆ
108. ยศ [N] rank 
 Syn  ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ฐานันดร
 Def.  เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล
 Sample  เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ ก็กลัวเกรงเขาทั้งนั้น
109. ยศศักดิ์ [N] rank 
 Syn  ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์
 Sample  ท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศศักดิ์เป็นเจ้าพระยา
 Syn  (บาลีและสันสกฤต)
110. ยศอย่าง [N] standing on one's dignity 
 Syn  การถือยศถือศักดิ์
 Def.  การทำตามแบบอย่างผู้มียศ, การถือยศถือศักดิ์
111. ยอ 1 [N] Morinda citrifolia Linn. 
 Syn  ใบยอ
 Def.  ชื่อไม้ต้นชนิด Morinda citrifolia Linn. ในวงศ์ Rubiaceae แก่นและรากใช้ย้อมผ้า ผลและใบกินได้
 Sample  ส่วนต่างๆ ของผักที่ใช้เป็นอาหารได้แก่ใบเช่น ใบยอ ใบชะมวง ใบย่านาง ใบบัวบก
112. ยอ 2 [N] square dip net 
 Def.  เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นร่างแหสี่เหลี่ยมมีคันสำหรับยก
 Sample  ชาวประมงใช้ยอจับปลาเพื่อทุ่นแรง
113. ยอ 2 [V] praise 
 Syn  เยินยอ, ยกยอ, ยกยอปอปั้น, ป้อยอ
 Def.  กล่าวคำเพื่อเชิดชูหรือเพื่อให้ชอบใจ
 Sample  พวกนั้นยอเขาเสียจนเหลิงอำนาจ
114. ยอก [V] pierce 
 Syn  ทิ่ม, ตำ
 Sample  หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
115. ยอก [V] strain 
 Syn  ปวด, เมื่อย
 Sample  ข้อมือเขาขัดยอกหมดหลังจากเล่นกีฬา
116. ยอกย้อน [V] retort 
 Syn  ย้อนยอก, โต้, สวนกลับ, ตอกกลับ
 Def.  พูดย้อนอย่างทิ่มตำ
 Sample  ฝ่ายค้านยอกย้อนรัฐบาลอย่างเจ็บแสบ
117. ยอกย้อน [V] be complicated 
 Syn  ซับซ้อน, ยุ่งยาก, ย้อนยอก
 Sample  เรื่องราวของเขาค่อนข้างจะยอกย้อนอยู่สักหน่อย
118. ยอง 1 [ADV] squatly 
 Syn  ยองๆ
 Def.  อาการที่นั่งชันเข่าทั้ง 2 โดยก้นไม่ถึงพื้น
 Sample  เขานั่งยองสูบยาอยู่บนฝั่งคลอง
119. ยอง 2 [N] a kind of deer 
 Syn  อีเก้ง
 Syn  (กลอน)
120. ยอง 3 [N] fiber 
 Syn  เส้น, ใย

Page: 5/26 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved