Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ร

201. รวบตัว [V] seize 
 Sample  เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารวบตัวผู้ต้องหา
202. รวบยอด [V] add up 
 Sample  พวกเราตั้งใจจะออกเที่ยวแต่เช้า ทำเวลาสำหรับเที่ยวรวบยอดสามรายการ
203. รวบยอด [ADJ] total 
 Syn  รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
 Sample  ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
204. รวบรวม [V] compile 
 Syn  สะสม, เก็บ
 Def.  นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
 Sample  หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
205. รวบรัด [ADV] concisely 
 Def.  อย่างสั้นเข้าเร็วเข้า
 Sample  การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวบรัด
206. รวบรัด [V] shorten 
 Def.  ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า
 Sample  ท่านรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้จบลงเร็วๆ
207. รวบรัดตัดความ [V] shorten 
 Syn  รวบรัด
 Def.  ทำให้สั้นเข้าเพื่อให้จบเรื่องเร็ว
208. รวบอำนาจ [V] centralize (power, authority) 
 Sample  การปกครองในรูปของตำบลสหพันธ์จังหวัดจะต้องไม่รวบอำนาจสู่ศูนย์กลาง จนชุมชนรอบนอกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
209. รวม [V] assemble 
 Syn  ร่วม
 Def.  สิ่ง 2 สิ่ง หรือหลายสิ่งอยู่ด้วยกันไม่แบ่งแยก
 Sample  รวมกันเราอยู่ แยกกันเราตาย
210. รวม [V] add 
 Syn  บวก, รวบรวม
 Def.  ทำให้มาอยู่ด้วยกัน
 Sample  รายได้จากการจัดงานครั้งนี้รวมได้ 350,000 บาท
211. รวมกัน [ADV] altogether 
 Sample  แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม
212. รวมกัน [V] combine 
 Sample  ในภาษาธรรมชาติ คำที่เขียนหรือเปล่งออกมา เมื่อนำมารวมกันจะเกิดความหมายขึ้น
213. รวมความ [V] summarize 
 Syn  สรุปความ
 Def.  นำเรื่องราวทั้งหมดมาผนวกเข้ากัน
 Sample  ทิวหมายถึงสิ่งที่ทอดยาวหรือต่อเนื่อง ทัศน์หมายถึงการมองเห็นหรือความรู้สึกนึกคิด รวมความแล้ว ทิวทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดต่อเนื่องที่สบายๆ อันเกิดจากการมอง
214. รวมตัว [V] assemble 
 Syn  รวมกลุ่ม
 Def.  เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
 Sample  เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้
215. รวมถึง [V] include 
 Sample  บทความที่นำเสนอนี้ ไม่รวมถึงเครื่องมือที่นำมาใช้ประกอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอื่น
216. รวมทั้ง [V] include 
 Syn  รวมถึง
 Sample  ในโซนด้านซ้ายภายในอาคารเป็นบริเวณออกงานขายของกินแปรรูป รวมทั้งเวทีสำหรับโชว์การจับจระเข้
217. รวมทั้งหมด [V] total 
 Syn  รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด
 Sample  ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
218. รวมพวก [V] gather into a group 
 Syn  รวมกลุ่ม
 Sample  เด็กที่จับกลุ่มรวมพวกคบหาสมาคมกันได้ จะต้องมีอายุอยู่ในวัยเดียวกัน
219. รวมยอด [V] add up 
 Def.  บวกจำนวนทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ได้ผลเป็นจำนวนเดียว
 Sample  รายการรับบริจาคเมื่อคืนรวมยอดได้เกือบ 5 ล้านบาท
220. รวมหมู่ [V] gather together 
 Sample  นกมารวมหมู่ทำอะไรกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้

Page: 10/74 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved