Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ร

41. ร.ศ. [N] Rattanakosin era 
 Syn  รัตนโกสินทร์ศก
 Sample  กรุงเทพฯ ฉลองครบรอบ 200 ปี เมื่อ ร.ศ. 200
42. ร.ส.พ. [N] The Express Transportation Organization of Thailand 
 Syn  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
43. ร.ส.พ. [N] The Express Transportation Organization of Thailand 
 Syn  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
 Sample  เมื่อการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 40 ไร่ เสร็จสิ้น ร.ส.พ ก็ยินยอมให้ห้างเข้าพัฒนาที่ดินตามโครงการ
44. ร.อ. [N] captain 
 Syn  ร้อยเอก
45. ร.อ.ต. [N] pilot officer 
 Syn  เรืออากาศตรี
46. ร.อ.ท. [N] flying office 
 Syn  เรืออากาศโท
47. ร.อ.อ. [N] flight lieutenant 
 Syn  เรืออากาศเอก
48. รก 1 [ADJ] disordered 
 Syn  กระจัดกระจาย, เกะกะ, เกลื่อนกลาด
 Def.  ที่กระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกลาด ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
49. รก 2 [N] placenta 
 Def.  เครื่องสำหรับหล่อเลี้ยงเด็กในครรภ์แนบอยู่กับมดลูก มีสายล่ามมาที่สะดือเด็ก
 Sample  ในการหายใจหลังคลอด ทารกต้องใช้ปอดทำการหายใจแทนรก
50. รก 1 [ADJ] overgrown 
 Syn  รกรุงรัง, รุงรัง
 Def.  งอก หรือขึ้นรวมกันอยู่อย่างยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
 Sample  ทางไปนครปฐมในสมัยก่อนเต็มไปด้วยคูคลอง ร่องสวน ทุ่งนา และป่ารก
51. รกชัฏ [ADJ] overgrown 
 Syn  รกทึบ
 Def.  รกยุ่ง, รกฟั่นเฝือ (อย่างป่าทึบ)
 Sample  ป่ารกชัฏมักจะมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่
52. รกบิน [N] placenta which is not come out as usual 
 Def.  รกที่ไม่ออกมาตามปกติภายหลังคลอด แต่กลับตีขึ้นข้างบน
53. รกราก [N] domicile 
 Syn  หลักแหล่ง
 Sample  เขาไปตั้งรกรากอยู่ในฮ่องกงอยู่หลายปี
54. รกราก [N] lineage 
 Syn  เชื้อสาย, รากเหง้า
 Sample  เขาทบทวนความทรงจำเกี่ยวกับรกรากต้นตระกูล โตสง่า ให้ฟัง
55. รกราก [N] birthplace 
 Syn  ภูมิลำเนา, บ้านเกิด, ถิ่นกำเนิด, ถิ่นเดิม
 Sample  เขามีรกรากอยู่ที่เชียงใหม่
56. รกรุงรัง [V] clutter 
 Syn  รก, รุงรัง
 Sample  เราจะอยู่สุขสบายมิได้ ถ้าในบ้าน และบริเวณบ้านรกรุงรัง
57. รกรุงรัง [ADJ] untidy 
 Syn  รก, รุงรัง
 Sample  ผีเสื้อบินอวดปีก ซึ่งแต้มแต่งสีสันลายพร้อย อยู่เหนือพงหญ้ารกรุงรัง
58. รกร้าง [ADJ] neglected and unoccupied 
 Def.  รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
 Sample  กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน
59. รกร้าง [V] be left uncultivated 
 Sample  ในปัจจุบันถนนที่ทหารญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยสงครามโลกครั้งที่สองรกร้าง ไม่ได้ใช้สัญจร
60. รกสมอง [V] be unworthy for thinking 
 Def.  ไม่เกิดประโยชน์
 Sample  เขาไม่ได้คิดอะไรอีกต่อไปแล้ว เพราะคิดไปก็รกสมอง

Page: 2/74 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved