Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ล

201. ลวดดอกไม้ไหว [N] small wire for tying up artificial flowers 
 Sample  ก้านของดอกไม้ประดิษฐ์ช่อนี้ทำมาจากลวดดอกไม้ไหว
202. ลวดลาย [N] design 
 Def.  ลายต่างๆ ที่เขียนหรือแกะสลัก
 Sample  ช่างไทยโบราณนิยมใช้ลวดลายต่างๆ ประดับลงบนสิ่งของเครื่องใช้
203. ลวดลาย [N] trick 
 Def.  ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
 Sample  เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ
204. ลวดลาย [N] trick 
 Def.  ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง
 Sample  เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ
205. ลวดสปริง [N] spring 
 Syn  สปริง
 Def.  ลวดที่ทำเป็นขดๆ สามารถยืดหยุ่นได้
206. ลวดหนัง [N] thong 
 Def.  หนังที่ทำเป็นเส้นกลม
207. ลวดหนาม [N] barbed wire 
 Def.  ลวดที่ขมวดเป็นปมเป็นระยะๆ แต่ละปมมีปลายแหลมคม ใช้ทำรั้วหรือเครื่องกีดขวาง
 Sample  โรงงานนรกแห่งนี้ได้สร้างกำแพงปูนซีเมนต์สูงท่วมหัว และตรึงส่วนบนขอบรั้วด้วยลวดหนามที่แหลมคม เพื่อป้องกันการหลบหนีของคนงาน
208. ลวนลาม [V] molest 
 Syn  ล่วงเกิน
 Def.  ล่วงเกินในลักษณะเช่นแสดงกิริยามารยาทแก่ผู้อื่นเกินสมควรจนขาดความสุภาพ
 Sample  ร้อยเวรได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีเด็กนักเรียนช่างกลลวนลามนักเรียนหญิง 2 คน บนรถเมล์สาย 134
209. ลหุ [ADJ] light 
 Syn  เบา
 Syn  (บาลี)
210. ลหุ [ADJ] rapid 
 Syn  เร็ว, ไว
 Syn  (บาลี)
211. ลหุ [ADJ] light (vowel) 
 Def.  สระสั้น
 Syn  (บาลี)
212. ลหุโทษ [N] light punishment 
 Def.  โทษเบา, โทษไม่ร้ายแรง
 Sample  โทษลักเล็กขโมยน้อยจัดเป็นลหุโทษอย่างหนึ่ง
213. ลอก [V] imitate 
 Syn  ลอกแบบ, ลอกเลียน
 Def.  เขียน คัด หรือจำลองออกมาจากต้นฉบับ ต้นแบบ
 Sample  เราสามารถใช้แผ่นวาดกราฟลอกรูปภาพต่างๆ จากของจริงไปแสดงบนจอภาพได้
214. ลอก [V] peel 
 Def.  เอาเปลือกหรือผิวออกมาเป็นแผ่นๆ
 Sample  คนสวนลงมือลอกกาบพลับพลึงให้เหลือแต่กลีบในขาวสะอาด
215. ลอก [V] dredge 
 Def.  ไส หรือแซะให้ลึกเป็นร่อง
 Sample  เขากลับไปลอกคลองที่บ้าน
216. ลอก [V] slough (animal) 
 Def.  กิริยาที่เปลือก หรือผิวหลุดออกเป็นแผ่นๆ
 Sample  ผู้ป่วยที่หูชั้นนอกอักเสบจะมีอาการคัน แสบ และปวด มีน้ำเหลืองติดอยู่ในหู ผิวหนังลอกออกเป็นขุยรอบช่องหู
217. ลอกคราบ [V] slough off 
 Sample  ลูกแมลงปอบางพวกต้องลอกคราบหลายครั้ง จึงจะกลายมาเป็นตัวแก่มีปีกบินได้
218. ลอกท้องร่อง [V] deepen a ditch 
 Def.  ตักเอาโคลนเหลวในท้องร่องขึ้น.
 Sample  เขาลอกท้องร่อง เพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย
219. ลอกลาย [V] copy the pattern 
220. ลอการิทึม [N] logarithm 
 Def.  ลอการิทึมของจำนวนใดจำนวนหนึ่งบนฐานที่กำหนดให้ คือ จำนวนที่บ่งแสดงกำลังของฐาน ซึ่งเมื่อฐานยกกำลังด้วยจำนวนนี้แล้วย่อมมีค่าเท่ากับจำนวนที่กำหนดนั้น
 Syn  (อังกฤษ)

Page: 10/48 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved