Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ล

161. ลมขึ้น [V] faint 
 Syn  ลมจับ, ลมขึ้นเบื้องสูง
 Def.  อาการที่ลมดันออกจากภายในกาย ทำให้หาวเรอ หรือให้เกิดอาการวิงเวียนหน้ามืด และอาเจียน
162. ลมค้า [N] trade wind 
 Syn  ลมตะวันออก, ลมสินค้า
 Def.  ลมซึ่งพัดออกจากบริเวณความกดอากาศสูงกึ่งโซนร้อนไปยังบริเวณความกดอากาศต่ำที่เส้นศูนย์สูตร ในซีกโลกเหนือจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้จะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
 Syn  (อังกฤษ)
163. ลมงวง [N] tornado 
 Syn  ลมงวงช้าง
 Def.  ลมชนิดหนึ่งเมื่อเริ่มเกิดจะเห็นเป็นลำยื่นลงมาจากใต้ฐานเมฆ มีลักษณะคล้ายงวงช้าง ถ้ามีกำลังแรงมาก ลำนี้จะยาวลงมามาก
 Syn  (อังกฤษ)
164. ลมจับ [V] faint 
 Def.  อาการหน้ามืดตามัวจนถึงสิ้นสติ, หมดสติ
165. ลมทวนลมค้า [N] anti trade wind 
 Def.  ลมชั้นบนที่อยู่เหนือลมค้าในเขตร้อนและพัดสวนทางกับลมค้า
 Syn  (อังกฤษ)
166. ลมทะเล [N] sea breeze 
 Def.  ลมที่พัดจากทะเลเข้าหาฝั่งในเวลากลางวัน เนื่องจากเวลากลางวันพื้นดินร้อนกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นดินลอยตัวสูงขึ้น อากาศทะเลซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจึงเข้ามาแทนที่
 Sample  อุณหภูมิในตอนบ่ายลดลง เนื่องจากมีลมทะเลพัดเข้ามา
167. ลมบก [N] land breeze 
 Def.  ลมที่พัดออกจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืน เนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียง อากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้น อากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่
 Sample  ลมมรสุมมีหลักการเกิดเช่นเดียวกับลมบก ลมทะเล และลมภูเขา
168. ลมบ้าหมู 1 [N] whirlwind 
 Syn  ลมหมุน, ลมเหียน, ลมหวน
 Def.  ลมหมุนที่เกิดในบริเวณแคบๆ มีความรุนแรงไม่มากนัก มักหอบเอาของเป็นวงขึ้นไปในอากาศ
169. ลมบ้าหมู 2 [N] epilepsy 
 Def.  อาการหมดสติเป็นครั้งคราว และมักมีอาการชักเกร็ง น้ำลายเป็นฟอง มือเท้ากำ เป็นผลเนื่องจากสมองทำงานผิดปกติ
170. ลมปราณ [N] breath 
 Syn  ลมหายใจ
 Sample  โยคะ และการบริหารกายช่วยให้ลมปราณสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ
171. ลมปาก [N] words 
 Def.  ถ้อยคำที่กล่าวออกมา, คำพูดที่พูดจูงใจให้เห็นคล้อยตาม
 Sample  เรื่องที่เขาเคยให้สัญญาว่า จะช่วยเหลือเรื่องเรียนลูก ก็เป็นเพียงลมปากเท่านั้น
172. ลมพัดชายเขา [N] name of a Thai classical song 
 Syn  เพลงลมพัดชายเขา
 Def.  ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
173. ลมพายุ [N] storm 
 Sample  เขานำเรือไปจอดหลบลมพายุเวิ้งอ่าวหลังเกาะจนกว่าพายุจะสงบ
174. ลมพิษ [N] urticaria 
 Syn  ผื่นคัน
 Def.  ผื่นคันตามผิวหนังเป็นพิษ
 Sample  ถ้าระบบผิวหนังมีความผิดปกติ ผิวหนังจะเกิดผื่น หรือมีลมพิษขึ้น
175. ลมฟ้าอากาศ [N] weather 
 Syn  ดินฟ้าอากาศ, อากาศ
 Sample  ลมฟ้าอากาศของประเทศร้อนย่อมมีอุณหภูมิและความชื้นของอากาศสูง
176. ลมมรสุม [N] monsoon 
 Sample  ในบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งที่ใช้ทำการเพาะปลูกประสบปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากลมมรสุมและน้ำทะเลหนุน
177. ลมล่อง [N] wind blowing down the river 
 Def.  ลมที่พัดมาตามลำน้ำ
178. ลมว่าว [N] wind that blows from north  to south in winter 
 Def.  ลมที่พัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ในตอนต้นฤดูหนาว
179. ลมสินค้า [N] trade winds 
 Syn  ลมค้า
 Def.  ลมซึ่งพัดออกจากบริเวณความกดอากาศสูงกึ่งโซนร้อนไปยังบริเวณความกดอากาศต่ำที่เส้นศูนย์สูตร ในซีกโลกเหนือจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้จะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้
 Sample  การเดินทางโดยอาศัยลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางจากเนเธอร์แลนด์มาถึงเกาะชวาได้
 Syn  (อังกฤษ)
180. ลมหนาว [N] cold wind 
 Syn  ลมเย็น, อากาศหนาว
 Def.  ลมที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว
 Sample  ลมหนาวอันสดชื่นพัดรวยรื่นมาตลอดเวลา

Page: 8/48 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved