Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ว

41. วงการพนัน [N] gambling table 
 Def.  กลุ่มคนที่เล่นการพนัน
 Sample  เขาเป็นเจ้าพ่อในวงการพนันที่มีอิทธิพลมาก
42. วงการศาสนา [N] religious circles 
 Syn  แวดวงศาสนา
 Def.  หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
 Sample  ทุกวงการก็มีคนเลว ไม่เว้นแม้แต่วงการศาสนา
43. วงการศิลปะ [N] art circles 
 Syn  แวดวงศิลปะ
 Def.  หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
 Sample  เขากลายเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะภายในเวลาอันรวดเร็ว
44. วงการเมือง [N] political quarters 
 Syn  แวดวงการเมือง
 Def.  หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 Sample  บางครั้งข่าวที่น่าสนใจอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวงการเมือง แต่อาจเป็นชุมชนเล็กๆ ในเมืองหลวงที่ไม่มีใครรู้จัก
45. วงการเศรษฐกิจ [N] economic sector 
 Syn  แวดวงเศรษฐกิจ
 Def.  หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
 Sample  เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่
46. วงการแพทย์ [N] medical profession 
 Syn  แวดวงแพทย์
 Def.  หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์
 Sample  ในวงการแพทย์รู้ดีว่าสิทธิของผู้ป่วยนั้นสำคัญมาก
47. วงงาน [N] work cycle 
 Def.  การงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงนั้น
 Sample  การจัดลำดับงานแบบนี้ทำให้เวลาครบวงงานน้อยลง
48. วงจร [N] cycle 
 Def.  ช่วงระยะจากต้นจนสิ้นสุดรอบ
 Sample  มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวก ที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์
49. วงจร [N] circuit 
 Def.  เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
 Sample  คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าจำนวนมาก ชุดคำสั่งงานจึงต้องอยู่ในรูปแบบที่วงจรไฟฟ้าทำงานได้
50. วงจรชีวิต [N] life cycle 
 Def.  การดำเนินชีวิตตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดสิ้นสุด
 Sample  มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวกที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์
51. วงจรชีวิต [N] life cycle 
 Def.  การดำเนินชีวิตตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดสิ้นสุด
 Sample  มนุษย์ใช้ปลาในการทดลองหาวงจรชีวิตของพยาธิบางจำพวกที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์
52. วงจรไฟฟ้า [N] circuit 
 Def.  เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านได้ครบรอบ
 Sample  วงจรลัดเป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร
53. วงจำกัด [N] scope 
 Syn  ขอบเขต
 Def.  ขอบเขตที่กำหนดหรือขีดคั่นไว้
 Sample  รัฐบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ในวงจำกัด
54. วงดนตรี [N] band 
 Def.  กลุ่มคนที่ประกอบด้วยคนที่เล่นดนตรีชนิดต่างๆ เพื่อบรรเลงประสานกันเป็นเพลง
 Sample  วง วาทิณี ได้ชื่อว่าเป็นวงดนตรีวัยรุ่นที่โด่งดังมาก
55. วงดุริยางค์ [N] orchestra 
 Def.  วงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มต่างๆ โดยใช้เครื่องดนตรีและผู้เล่นจำนวนมาก
 Sample  เราต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้วงดุริยางค์ของโรงเรียนเรารักษาแชมป์ไว้ให้ได้
56. วงนอก [ADJ] outside 
 Def.  ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
 Sample  เขามักจะไม่รู้เรื่องภายใน เพราะเขาเป็นคนวงนอก
57. วงนอก [N] outside circle 
 Def.  สิ่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง
 Sample  เขาอยู่วงนอก ไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้
58. วงประชุม [N] meeting 
 Syn  ที่ประชุม
 Def.  กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมประชุม
 Sample  บรรยากาศในวงประชุมตึงเครียดมากจนทุกคนรู้สึกอึดอัด
59. วงพาด [N] a small elephant corral attached to the large one 
 Def.  รั้วสี่เหลี่ยมภายในเพนียด ใช้ล้อมช้าง ทำด้วยซุงเป็นต้นๆ ปักเรียงรายเว้นระยะพอให้คนลอดเข้าออกได้ มีไม้ตีพาดเสาเหล่านั้นให้ยึดติดกันโดยรอบ
60. วงราชการ [N] government setting 
 Syn  วงการราชการ, แวดวงราชการ
 Def.  หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับราชการ
 Sample  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่เพชรน้ำเอกในวงราชการ ประจำปี 2545

Page: 2/35 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved