Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ว

141. วัฒนาการ [N] evolution 
 Sample  กางเขนเขาก็ว่ามีวัฒนาการมาจากสวัสติกะ
142. วัณโรค [N] tuberculosis 
 Syn  ฝีในท้อง
 Def.  โรคชนิดหนึ่งเกิดที่ปอดเป็นต้น ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเสื่อมไปตามลำดับ
 Sample  เขาป่วยเป็นวัณโรค แต่เขาตายด้วยโรคแทรกซ้อน
143. วัด [N] (Buddhist) temple 
 Def.  สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น
 Sample  รูปหล่อโลหะสัตว์หิมพานต์ต่างๆ ในวัดสะท้อนความเชื่อทางพุทธศาสนาในเรื่องไตรภูมิ
144. วัด [V] whip (a fishing line) 
 Def.  ทำให้ปลายม้วนเข้ามาโดยเร็ว
145. วัด [V] measure 
 Def.  สอบขนาดหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ
 Sample  อย่าลืมวัดความกว้างของหน้าต่างก่อนซื้อผ้าม่าน
146. วัดชีพจร [V] take the pulse 
 Syn  ตรวจชีพจร, จับชีพจร
 Def.  ตรวจสอบอาการที่เส้นเลือดเต้นอยู่ตามร่างกายเช่นที่ข้อมือ
 Sample  หมอใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่ข้อมือเพื่อวัดชีพจรคนไข้
147. วัดดวง [V] test one's luck 
 Def.  อาศัยโชคเป็นเครื่องกำหนด
 Sample  การจัดการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อวัดดวงท่านประธานาธิบดีว่าจะอยู่หรือจะไป
148. วัดผล [V] evaluate 
 Syn  ประเมินผล
 Def.  ประเมินผลการเรียน การสอน เพื่อค้นหาและพัฒนาสมรรถภาพให้เด็กเรียนดีขึ้น ครูสอนเก่งขึ้น และให้การตัดสินเที่ยงตรงแน่นอนและยุติธรรมมากขึ้น
149. วัดวา [N] temple 
 Syn  วัด, วัดวาอาราม
 Sample  เขาเข้าวัดวาเพื่อไปทำบุญและปฏิบัติธรรม
150. วัดวา [V] be equal to 
 Syn  เทียบ, เปรียบ
 Def.  พอเท่าๆ กัน, พอเสมอกัน
 Sample  ความยากลำบากของคุณก็พอวัดวากับของผม
151. วัดวาอาราม [N] temple 
 Syn  วัด, อาราม
 Def.  สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ์ วิหาร และที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวช
 Sample  การบริจาคเงินค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆ จะเป็นการเสริมให้ดวงตัวเอง
152. วัดอุณหภูมิ [V] take the temperature 
 Syn  วัดปรอท
 Def.  วัดความร้อนเย็นของอากาศโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
 Sample  คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ควรมีปรอทติดบ้านไว้เพื่อวัดอุณหภูมิของลูกเมื่อมีไข้
153. วัดใจ [V] test one's willingness 
 Syn  ทดสอบ
 Def.  ทดสอบความกล้า
 Sample  การทดสอบครั้งนี้มีเพื่อวัดใจผู้สมัครทุกคน
154. วัต [N] religious routine 
 Syn  ข้อปฏิบัติ, พรต, กิจวัตร
155. วัต [N] behaviour 
 Syn  ความประพฤติ, การประพฤติ, การปฏิบัติ
156. วัตถุ [N] object 
 Syn  สิ่งของ
 Def.  สิ่งที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้
 Sample  เซลล์ประสาทที่จอตาเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆ
157. วัตถุดิบ [N] raw material 
 Def.  สิ่งตามธรรมชาติที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้า
 Sample  เหมืองทองแดงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบป้อนโรงกษาปณ์ทั่วประเทศ
158. วัตถุนิยม [ADJ] materialism 
 Syn  นิยมวัตถุ, สสารนิยม
 Def.  การให้คุณค่าแก่สิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม
 Sample  สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม จนผู้คนไม่คิดอย่างอื่นนอกจากการสะสมความมั่งคั่งและแสวงหาสิ่งเสพปรนเปรอตน
159. วัตถุบูชา [N] sacred object 
 Syn  วัตถุมงคล, รูปบูชา
 Def.  วัตถุที่เป็นที่เคารพนับถือของผู้คน, วัตถุที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความศรัทธา
 Sample  พระพุทธรูปองค์นี้เป็นวัตถุบูชาที่อยู่คู่วัดนี้มาช้านาน
160. วัตถุประสงค์ [N] objective 
 Syn  จุดประสงค์, จุดมุ่งหมาย
 Def.  สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
 Sample  สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน

Page: 7/35 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved