Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ว

161. วัตถุปัจจัย [N] material element 
 Syn  วัตถุ, สิ่งของ, ปัจจัย
 Sample  งานที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่ยังช่วยให้มีวัตถุปัจจัยตามต้องการด้วย
162. วัตถุมงคล [N] sacred object 
 Syn  วัตถุบูชา, รูปบูชา
 Def.  วัตถุที่นำมาซึ่งความเจริญแก่ผู้กราบไหว้บูชา
 Sample  ชาวบ้านพากันไปรับวัตถุมงคลที่ปลุกเสกใหม่ที่วัด
163. วัตถุระเบิด [N] explosive 
 Sample  วัตถุระเบิดแรงต่ำจะถูกกระตุ้นให้ระเบิดได้โดยการจุดไฟ
164. วัตถุวิสัย [N] objective 
 Def.  ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ โดยไม่เกี่ยวกับความคิดหรือความรู้สึก
 Sample  เราจะต้องมีการเปิดกว้างทางความคิดต่างๆ เพื่อทำให้เกิดทัศนะอันประนีประนอม ไม่มีอคติ และเป็นวัตถุวิสัย
165. วัตถุวิสัย [ADJ] objective 
 Syn  ปรนัย
 Def.  ที่เป็นการสอบแบบที่ผู้สอบมักไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบตายตัวว่า การสอบแบบวัตถุวิสัย
 Sample  ข้อสอบทางด้านภาษาของภาษาที่มีมาให้เป็นแบบปรนัยเสียมาก ทำให้มิได้ทดสอบทักษะทางด้านภาษาอย่างเต็มที่เพียงพอ
166. วัตถุเคมี [N] chemicals 
 Def.  สารที่ได้จากการสังเคราะห์โดยกรรมวิธีทางเคมี
 Sample  ผู้เชี่ยวชาญกำลังอธิบายวิธีการเก็บและการใช้วัตถุเคมีอย่างปลอดภัย
167. วัตร [N] observance of precepts 
 Syn  ความประพฤติ, การปฏิบัติ
 Sample  ท่านเป็นพระเถระที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัด น่าเลื่อมใส
168. วัตร [N] duty 
 Syn  กิจ, หน้าที่
 Def.  กิจที่พึงกระทำ
 Sample  การเดินบิณฑบาต นั่งสมาธิ สวดมนตร์เป็นวัตรปฏิบัติของพระ
169. วัน [N] day 
 Def.  ระยะเวลา 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนถัดไป
 Sample  ผู้นำฝ่ายค้านคาดว่าแต่ละวันแต่นี้ไปสถานการณ์จะรุนแรงกว่านี้
170. วันก่อน [N] some days ago 
 Def.  วันในอดีต
 Sample  วันก่อนไปหาหมอ เขาให้ยามากิน ยามันเม็ดใหญ่ กินลำบากจัง
171. วันข้างหน้า [N] future 
 Syn  ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า
 Def.  เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
 Sample  เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้
172. วันฉลอง [N] celebration day 
 Def.  วันที่ทำบุญหรือบูชาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นงานเอิกเกริกเพื่อแสดงความปีติยินดี
 Sample  วันนี้เป็นวันฉลองครบรอบอายุ 60 ปีของคุณยาย
173. วันดีคืนดี [ADV] propitious day 
 Def.  วันที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ
 Sample  วันดีคืนดีก็มีข่าวว่า ประชา ขอย้ายตัวเองไปอยู่ต่างจังหวัด
174. วันทนาการ [N] salutation 
 Syn  การไหว้, การเคารพ
 Syn  (บาลี)
175. วันทำงาน [N] workday 
 Def.  วันปฏิบัติภาระหน้าที่การงานซึ่งไม่ใช่วันหยุด
 Sample  รัฐบาลต้องการให้มีวันทำงานเพิ่มมากขึ้นโดยลดวันหยุดประจำปีลง
176. วันที่ [N] date 
 Sample  วันที่จะเดินทางไปต่างประเทศตรงกับวันที่เท่าไหร่
177. วันนี้ [N] today 
 Def.  ช่วงเวลาปัจจุบันที่ไม่ใช่เมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้
 Sample  จงระลึกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการเสียสละของบรรพบุรุษของเรา
178. วันพระ [N] Buddhist holy day 
 Syn  วันธรรมสวนะ
 Def.  วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา เดือนหนึ่งมี 4 วัน
 Sample  ศาลาท่าน้ำหน้าวัด วันพระจะมีเรือพายจอดเต็ม เพราะญาติโยมบ้านไกลพายเรือมาฟังเทศน์
179. วันพรุ่ง [N] tomorrow 
 Syn  วันพรุ่งนี้, วันรุ่ง
 Def.  วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง
 Sample  วันพรุ่งค่อยไปหาซื้อของกินในเมืองมาเตรียมไว้
180. วันพรุ่งนี้ [N] tomorrow 
 Syn  วันพรุ่ง, วันรุ่ง
 Def.  วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง
 Sample  ข้าพเจ้าพอจะตั้งสติต่อสู้ชีวิตในวันพรุ่งนี้ และวันต่อๆ ไปได้

Page: 8/35 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved