Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ศ

81. ศัพท์สูง [N] high level lexicon 
 Def.  คำศัพท์ที่ใช้ในระดับภาษาสูง มักใช้ในงานวรรณคดี หรือวรรณกรรม เป็นต้น
 Sample  ผู้อ่านน้อยคนนักที่จะสละเวลาค้นหาคำแปลศัพท์สูง ว่ามีความหมายอย่างไร
82. ศัพท์หมวด [N] glossary 
 Syn  คำศัพท์หมวด
83. ศัพท์เฉพาะ [N] terminology 
84. ศัพท์เฉพาะ [N] technical term 
 Syn  คำศัพท์เฉพาะ
 Sample  ผู้เขียนต้องศึกษาศัพท์เฉพาะเหล่านี้มาเป็นอย่างดีแล้ว
85. ศัพท์เทคนิคเฉพาะ [N] jargon 
 Syn  ศัพท์เฉพาะ, คำเฉพาะ
 Def.  คำที่ใช้เฉพาะภายในกลุ่มบุคคลในวงการใดวงการหนึ่งที่บุคคลอื่นอาจไม่เข้าใจ
 Sample  พ่อแม่ครูอาจารย์ไม่มีข้อมูลความรู้ความเข้าใจในศัพท์เทคนิคเฉพาะของการเล่นพนันบอล
86. ศัพท์แสง [N] vocabulary 
 Syn  คำศัพท์, ศัพท์, คำยาก
 Def.  คำยากที่ต้องแปลหรืออธิบายเพิ่มเติม
 Sample  เราต้องเรียนรู้ศัพท์แสงทางคอมพิวเตอร์ไว้บ้าง
87. ศัลยกรรม [N] surgery 
 Def.  การรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด
 Sample  แม่พาลูกสาวไปทำศัลยกรรมใหม่ทั้งหน้าทั้งตัว
88. ศัลยศาสตร์ [N] surgery 
 Def.  วิชาว่าด้วยการรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด
89. ศัลยแพทย์ [N] surgeon 
 Def.  หมอผู้เชี่ยวชาญทางการผ่าตัด
 Sample  หัวใจของเขาหยุดเต้นเป็นพักๆ ศัลยแพทย์จึงได้ทำการนวดหัวใจพร้อมกับดำเนินการผ่าตัดควบคู่ไปด้วย
90. ศัลย์ [N] arrow 
 Syn  ลูกศร
91. ศานติ [N] peace 
 Syn  ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ
 Syn  (สันสกฤต)
92. ศานติภาพ [N] peace 
 Syn  สันติภาพ, ความสงบ
 Sample  ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น
 Syn  (บาลี)
93. ศานติสุข [N] peace 
 Syn  สันติสุข, ความสงบสุข
 Sample  ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
94. ศารท [N] annual festival of merit-making at the end of the tenth lunar month 
 Syn  สารท, วันศารท, เทศกาลศารท
 Def.  เทศกาลทำบุญสิ้นเดือน 10
 Sample  ในพิธีต่างๆ เช่นแต่งงานหรือศารทต่างๆ มักจะมีการปั้นขนมอี๋ ซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเหนียว
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
95. ศารทจีน [N] Chinese autumn festival 
 Syn  วันศารทจีน, เทศกาลศารทจีน
96. ศารทูล [N] tiger 
 Syn  เสือโคร่ง
 Syn  (สันสกฤต)
97. ศาล [N] shrine 
 Syn  ศาลพระภูมิ, ศาลเจ้า
98. ศาล [N] court 
 Syn  ศาลยุติธรรม, ศาลสถิตยุติธรรม
99. ศาล [N] court 
 Def.  องค์กรที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
 Sample  ผมทำทุกอย่างถูกต้อง ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องก็ไปพูดกันในศาล
 Syn  (กฎหมาย)
100. ศาล [N] shrine 
 Syn  ศาลเจ้า, ศาลพระภูมิ
 Def.  ที่เทพารักษ์สถิต
 Sample  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ ตัวศาลเป็นเรือนไม้ขนาดเล็ก ยกพื้นสูง หลังคามุงสังกะสี

Page: 4/14 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved