Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ศ

101. ศาลคดีเด็กและเยาวชน [N] juvenile court 
 Def.  ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็กและเยาวชน
 Sample  อีก 5 ปีธงก็จะมีอิสระแล้ว ธงคิดว่าระวางโทษของศาลคดีเด็กและเยาวชนคงไม่เกิน 5 ปี
102. ศาลจังหวัด [N] provincial court 
 Def.  ศาลยุติธรรมประจำจังหวัดที่เป็นศาลชั้นต้น สามารถพิจารณาคดีได้ทุกตัวบทกฎหมาย
 Sample  อาทิตย์ที่จะถึงนี้ศาลฎีกาได้นัดฟังคำพิพากษาคดีทุจริตการเลือกตั้งที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
103. ศาลชั้นต้น [N] civil court 
104. ศาลชั้นต้น [N] Court of First Instance 
 Def.  ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีในชั้นต้น เช่น ศาลแขวง, ศาลจังหวัด, ศาลแพ่ง, ศาลอาญา
 Sample  ศาลชั้นต้นได้ตัดสินประหารชีวิตจำเลยในข้อหาฆ่าคน
 Syn  (กฎหมาย)
105. ศาลฎีกา [N] The Supreme Court 
106. ศาลฎีกา [N] Supreme Court 
 Def.  ศาลสูงสุดซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการฎีกา นอกจากนี้ ยังมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่น
 Sample  เจ้าของรถคันนั้นประกาศว่าจะสู้ให้ถึงศาลฎีกา
 Syn  (กฎหมาย)
107. ศาลตำรวจ [N] police court 
108. ศาลทหาร [N] military court 
 Def.  ศาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาวางบทลงโทษผู้กระทำผิดต่อกฎหมายทหารหรือกฎหมายอื่นในทางอาญา และมีอำนาจสั่งลงโทษบุคคลใดๆ ที่กระทำผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 Sample  การร่วมมือก่อสงครามรุกรานนั้น ศาลทหารไม่รับฟังข้ออ้างเรื่องสภาพย้อนหลัง
 Syn  (กฎหมาย)
109. ศาลปกครอง [N] administrative court 
 Def.  ศาลที่มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครอง
110. ศาลปู่ตา [N] shrine of the ancestor 
 Def.  อาคารสำหรับเทพารักษ์ประจำหมู่บ้านสิงสถิตอยู่
 Sample  ทางภาคอีสานเมื่อมีการตั้งหมู่บ้านจะต้องตั้งศาลปู่ตาขึ้นภายในหมู่บ้านด้วย
111. ศาลพระภูมิ [N] joss house 
 Syn  ศาล
112. ศาลพระภูมิ [N] shrine of the household god 
 Def.  เรือนเทพารักษ์ประจำพื้นที่ของบ้าน
 Sample  ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เขาไม่ลืมไหว้ศาลพระภูมิหน้าบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล
113. ศาลภาษีอากรกลาง [N] Central Tax Court 
 Syn  ศาลภาษีอากร, ศาลภาษีอากรจังหวัด
 Syn  (กฎหมาย)
114. ศาลยุติธรรม [N] Court of justice 
 Syn  ศาล
115. ศาลยุติธรรม [N] Court of Justice 
 Def.  องค์การฝ่ายตุลาการที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
 Sample  เจ้าพนักงานจะจับกุมพระมหากษัตริย์มิได้ เพราะศาลยุติธรรมจะไม่รับฟ้อง
 Syn  (กฎหมาย)
116. ศาลรัฐธรรมนูญ [N] constitutional court 
 Sample  หากส.ส. คนใดต้องการอุทธรณ์ รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ภายใน 30 วัน
117. ศาลสถิตยุติธรรม [N] court of justice 
 Syn  ศาลยุติธรรม
 Def.  สถานที่ที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้ความเที่ยงธรรมแก่คู่ความ
 Sample  ผมเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และศาลสถิตยุติธรรม
118. ศาลสูง [N] Supreme court 
 Def.  ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา
 Sample  ในสหรัฐฯ คนผิวดำมีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ในศาลสูง ที่ถือว่าเป็นสถาบันตุลาการที่สำคัญ
 Syn  (กฎหมาย)
119. ศาลสูงสุด [N] supreme court 
 Syn  ศาลฎีกา
 Def.  ศาลยุติธรรมที่มีอำนาจสูงสุด ที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงที่โจทก์หรือจำเลยได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์
 Sample  คำพิพากษาของศาลสูงสุดเป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนที่ติดตามความเคลื่อนไหวคดีนี้มาอย่างต่อเนื่อง
120. ศาลอาญา [N] The Criminal Court 

Page: 5/14 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved