Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ศ

121. ศาลอาญา [N] Criminal Court 
 Def.  ศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาทั้งปวงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
 Syn  (กฎหมาย)
122. ศาลอุทธรณ์ [N] The Court of Appeals 
123. ศาลอุทธรณ์ [N] appeal court 
 Syn  ศาล
124. ศาลอุทธรณ์ [N] appeal court 
 Def.  ศาลสถิตยุติธรรมที่เป็นศาลที่สูงกว่าศาลชั้นต้น มีอำนาจพิพากษาคดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์
 Sample  ศาลอุทธรณ์มีหนังสือเรียกโจทก์และจำเลย ไปตรวจดูหลักฐานที่เราส่งไปจากศาลชั้นต้น ว่าถูกต้องครบหรือไม่
 Syn  (กฎหมาย)
125. ศาลา [N] pavilion 
126. ศาลา [N] pavilion 
 Def.  อาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
 Sample  ชาวบ้านช่วยกันจับชายผ้า แห่ผ้าป่ามาโอบล้อมศาลาที่เตรียมไว้สำหรับเทศน์
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
127. ศาลากลาง [N] town hall 
 Def.  อาคารสำนักเป็นที่ว่าการจังหวัด
 Sample  ฉันเคยพาชาวบ้าน 5 คนเข้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลาง ตอนช่วงหลังการปฏิวัติแล้ว
128. ศาลากลางจังหวัด [N] city hall 
 Syn  ศาลาการ
 Def.  อาคารสำหรับเป็นที่ว่าราชการของจังหวัด
 Sample  สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด
129. ศาลาการเปรียญ [N] sermon hall in a monastery 
 Def.  อาคารสำหรับเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมภิกษุสามเณร
 Sample  ศาลาการเปรียญของวัดราชนัดดายังคงไว้ซึ่งศิลปกรรม ตามแบบประเพณีดั้งเดิมอย่างครบถ้วน
130. ศาลาท่าน้ำ [N] waterfront pavilion 
 Def.  สิ่งปลูกสร้างคล้ายศาลาพักร้อนอยู่ปลายสะพานริมน้ำ
 Sample  นางนั่งเหม่ออยู่ที่ศาลาท่าน้ำเป็นเวลาครึ่งค่อนวัน
131. ศาลาประชาคม [N] community hall 
 Def.  สถานที่หรืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประชุม ประกอบกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในชุมชนนั้นๆ
 Sample  ทุกคนมารวมกันอยู่ที่ศาลาประชาคมอย่างพร้อมเพรียง
132. ศาลาพักร้อน [N] public rest-house 
 Def.  อาคารปลูกสร้างเพื่อหลบแดด
 Sample  ตรงริมทางมีศาลาพักร้อนไว้คอยบริการเป็นระยะๆ
133. ศาลาลูกขุน [N] Luk Khun Hall in the Grand Palace 
 Def.  ที่ประชุมข้าราชการ
 Sample  กฎหมายสมัยก่อนมีว่า ห้ามไปมาหาสู่กันถึงเรือน หรือซุบซิบกันในศาลาลูกขุนสองต่อสอง มีโทษถึงฟันคอ
134. ศาลาวัด [N] pavilion at a temple 
 Def.  สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้สำหรับทำบุญ
 Sample  ท่านมหาไม่เคยดุว่าเด็กๆ ที่ใช้ศาลาวัดเป็นที่วิ่งเล่นกัน
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
135. ศาลาวัด [N] pavilion at a temple 
 Def.  สิ่งปลูกสร้างที่มีไว้สำหรับทำบุญ
 Sample  ท่านมหาไม่เคยดุว่าเด็กๆ ที่ใช้ศาลาวัดเป็นที่วิ่งเล่นกัน
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
136. ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร [N] Bangkok Metropolitan Administration 
 Def.  อาคารสำนักเป็นที่ว่าการของกรุงเทพมหานคร
 Sample  ผู้ว่าราชการจังหวัดของกรุงเทพมหานครทำงานอยู่ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
137. ศาลเจ้า [N] joss house 
138. ศาลเจ้า [N] shrine 
 Def.  อาคารสำหรับเทพารักษ์สิงสถิตอยู่
 Sample  พี่บนไว้ที่ศาลเจ้าแล้ว ถ้าน้องหายป่วยพี่จะถวายประทัด 100 ลูก
139. ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง [N] shrine of the city-god 
 Def.  อาคารสำหรับเทพารักษ์ประจำเมืองสิงสถิตอยู่
 Sample  วันขึ้นปีใหม่ของทุกปี บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะมีผู้ไปกราบไว้กันมากมาย
140. ศาลเด็ก [N] juvenile court 
 Def.  ศาลที่พิจารณาพิพากษาคดีที่เกิดโดยเด็ก
 Sample  ดร.สมชายเดินทางไปที่ศาลเด็กตั้งแต่เช้า
 Syn  (กฎหมาย)

Page: 6/14 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved