Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ส

221. สถานีรถไฟ [N] railway station 
222. สถานีรถไฟ [N] railway station 
 Def.  สิ่งก่อสร้างที่ผู้โดยสารขึ้นหรือลงรถไฟ
 Sample  การที่สถานีรถไฟเป็นที่นอนของคนจรจัด เพราะสถานีรถไฟเป็นอาคารเปิดที่กว้างใหญ่ ตอนดึกไม่มีรถไฟเข้า คนไม่พลุกพล่าน
223. สถานีวิทยุ [N] radio station 
 Sample  ต้นตอของข่าวลือครั้งนี้ทราบว่า มาจากสถานีวิทยุแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
224. สถานีวิทยุกระจายเสียง [N] radio station 
 Syn  สถานีวิทยุ
 Def.  หน่วยที่ตั้งหรือเป็นที่ทำการเพื่อส่งคลื่นวิทยุ
 Sample  คุณสามารถรับฟังเทคนิคการผลิตทางการเกษตรจาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ได้ทุกวัน
225. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย [N] Radio Thailand 
 Sample  ผมรับฟังข่าวสารจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกวัน
226. สถานีวิทยุโทรทัศน์ [N] television station 
 Sample  ประชาชนจับจ้องไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ของหน่วยราชการต่างๆ
227. สถานีอนามัย [N] health station 
 Syn  สุขศาลา
 Def.  สถานที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือ ทั้งตรวจรักษาและป้องกันโรคให้แก่ประชาชน
 Sample  ชาวชนบทมักอาศัยสมุนไพรเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสถานีอนามัย
228. สถานีโทรทัศน์ [N] television station 
 Def.  สถานที่ที่ทำการเผยแพร่กระจายสัญญาณภาพไปสู่โทรทัศน์
 Sample  ประเทศไทยมีสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 5 สถานี
229. สถานเริงรมย์ [N] place of amusement 
230. สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า [N] orphanage 
 Syn  สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า
 Def.  ที่สำหรับรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่ไร้บิดามารดาเลี้ยงดู
 Sample  รายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งเราจะนำไปมอบให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วกรุงเทพฯ
231. สถานเอกอัครราชทูต [N] embassy 
 Def.  สถานที่ทำการของเอกอัครราชทูต
 Sample  เขาเดินหนังสือไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน
232. สถาบัน [N] institution 
233. สถาบัน [N] institute 
 Def.  สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้นเพราะเห็นประโยชน์ว่ามีความต้องการ และจำเป็นแก่วิถีชีวิตของตน โดยมากตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
 Sample  ข้อมูลการศึกษาของนักศึกษานานาชาติในสถาบันนี้ ไม่สามารถค้นหาได้ในเมืองไทย
234. สถาบันการศึกษา [N] educational institution 
 Sample  การแก้ปัญหาความมักง่ายเห็นแก่ตัวต้องแก้ที่สถาบันการศึกษา ครอบครัว ฯลฯ
235. สถาบันการเงิน [N] financial institution 
 Sample  ธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่เก่าแก่ที่สุด เมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น
236. สถาบันการเมือง [N] political institution 
 Def.  สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหรือการปกครองบ้านเมือง
 Sample  พรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นสถาบันการเมือง ที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศ ตลอดระยะเวลา 72 ปีที่ผ่านมา
237. สถาบันครอบครัว [N] family unit 
 Sample  โมเสสกล่าวไว้ว่าสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์
238. สถาบันครอบครัว [N] family institution 
239. สถาบันค้นคว้า [N] research institute 
 Syn  สถาบันวิจัย
 Def.  สถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการค้นคว้าและวิจัย
 Sample  เขาทำงานอยู่ที่สถาบันค้นคว้าการอพยพของนกจากไซบีเรีย
240. สถาบันทางการเมือง [N] political institution 
 Def.  สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
 Sample  คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

Page: 11/132 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved