Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ส

101. สงวนที่ [V] reserve 
 Syn  จองที่
 Sample  ในหลักการควรจะสงวนที่ดังกล่าวไว้
102. สงวนท่าที [V] be reserved 
 Syn  สงวนท่า, ไว้ท่า, ไว้ท่าที
 Def.  ระวังกิริยาท่าที
 Sample  ตะวันนั่งตัวแข็ง สงวนท่าทีและไม่พูดอะไรอีก
103. สงวนพันธุ์ [V] conserve 
 Def.  ถนอมรักษาพันธุ์ไว้
104. สงวนลิขสิทธิ์ [V] reserve the copyright 
 Def.  หวงแหนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์
 Sample  ทางค่ายเทปขอสงวนลิขสิทธิ์เทปที่จัดจำหน่าย
105. สงสัย [V] doubt 
106. สงสัย [V] wonder 
 Syn  กังขา
 Def.  ไม่เข้าใจ
 Sample  ผมสงสัยว่าทำไมเขาจึงลาออก
107. สงสัย [V] suspect 
 Syn  แคลงใจ, คลางแคลงใจ
 Def.  ไม่ปลงใจเชื่อ
 Sample  ตำรวจสงสัยหลักฐานที่ผู้ต้องหานำมา
108. สงสาร [V] pity 
 Syn  เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ
109. สงสาร [V] pity 
 Def.  รู้สึกเห็นใจในความเดือดร้อนหรือความทุกข์ของผู้อื่น, รู้สึกห่วงใยด้วยความเมตตากรุณา
 Sample  ผมเห็นใจและสงสารบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
110. สงสารวัฏ [N] cycle of birth and death 
 Syn  สังสารวัฏ, วัฏสังสาร
 Def.  การเวียนว่ายตายเกิด
 Sample  พุทธศาสนาเชื่อว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวที่สามารถหลุดพ้นจากสงสารวัฏได้
111. สงัด [ADJ] quiet 
 Syn  เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ
 Def.  สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
 Sample  ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก
112. สงเคราะห์ [V] support 
 Syn  ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, เกื้อหนุน, สนับสนุน
113. สงเคราะห์ [V] aid 
 Syn  อุดหนุน, ช่วยเหลือ
 Sample  ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
114. สง่าผ่าเผย [ADV] with a dignified look 
 Syn  สง่า
 Def.  ดูน่านับถือยำเกรง
 Sample  ท่านประธานนั่งสง่าผ่าเผยด้านหน้าที่ประชุม
115. สจ. [N] member of the Provincial Council 
 Syn  สมาชิกสภาจังหวัด
116. สจร. [N] Office of the Commission for the Management of Land Traffic 
 Syn  สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
117. สจ๊วต [N] steward 
 Def.  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ผู้บริการบนเครื่องบิน
 Sample  นักเรียนรุ่นที่แล้วจบไปเป็นสจ๊วตอยู่สายการบินไทยกันหลายคน
 Syn  (อังกฤษ)
118. สช. [N] Office of Private Education Commission 
 Syn  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
119. สด [ADV] live 
 Def.  มีเกิดขึ้นจริงในเวลานั้นๆ
 Sample  การปราศรัยครั้งนี้ ถ่ายทอดสดออกทีวีไปทั่วโลก
120. สด [V] be fresh 
 Syn  ใหม่
 Def.  ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น
 Sample  ผลไม้ร้านนี้สดกว่าร้านอื่นๆ

Page: 5/132 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved