Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ห

221. หน่วงเหนี่ยว [V] hold (someone) back 
 Syn  รั้ง, ถ่วง, เหนี่ยวรั้ง, ยื้อ, หน่วง, ฉุดรั้ง
 Def.  ดึงถ่วงไว้, ฉุดรั้งเอาไว้
 Sample  เธออย่าไปหน่วงเหนี่ยวเขาไว้เลย มันไม่มีประโยชน์อะไรกับคนที่ไม่รักเรา
222. หน่วงเหนี่ยว [V] hold back 
 Syn  ดึง, ถ่วง, กัก, หน่วง, รั้ง, ยื้อ
 Sample  บิดามารดาที่ฉลาดไม่ควรหน่วงเหนี่ยวเด็กไว้หรือใช้อำนาจเด็ดขาด
223. หน่วย [N] division 
 Syn  กลุ่ม, คณะ
 Def.  จำนวนหรือหมู่ที่นับเป็นหนึ่ง, ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่า มักสามารถอยู่ได้โดยลำพัง
 Sample  หน่วยนาวิกโยธินของสหรัฐถูกทหารอิรักยิงและจับไปจำนวนหนึ่ง
224. หน่วย [CLAS] unit 
 Sample  มูลค่าการส่งออกสามารถเพิ่มขึ้นได้ โดยการทำให้สินค้ามีราคาต่อหน่วยสูงขึ้น
225. หน่วย [N] last digit 
 Syn  เลขหลักหน่วย
 Def.  ตัวเลขหลังสุดของเลขจำนวนเต็มที่เรียกกัน
 Sample  ในการบวกเลข เราจะบวกหลักหน่วยก่อน แล้วจึงจะบวกหลักสิบ
226. หน่วย [N] eye 
 Def.  ลูกตา
 Sample  เมื่อเขาคิดถึงมารดาขึ้นมาครั้งใด น้ำตาเป็นรื้นคลอหน่วยทุกที
227. หน่วยกิต [N] credit 
 Syn  เครดิต
 Def.  ตัวเลขที่แสดงสิทธิที่นิสิตนักศึกษาจะพึงได้รับ เมื่อได้ศึกษาตรงตามกำหนดเวลาและสอบวิชานั้นๆ ได้
 Sample  นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้ต้องเรียนให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่คณะกำหนดไว้
228. หน่วยกิตสะสม [N] cumulative credit 
 Sample  อาจารย์ที่ดีไม่ใช่แค่ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนได้รับครบตามหลักสูตร มีหน่วยกิตสะสมถึงเกณฑ์ตามระเบียบวัดผลก็จบการศึกษาได้ปริญญาเท่านั้น
229. หน่วยก้าน [N] deportment 
 Syn  ท่าทาง, ท่วงที, แวว
 Sample  เขาชื่นชมลูกศิษย์คนที่มีหน่วยก้านดี เอาการเอางานกว่าทุกคนในกลุ่ม
230. หน่วยควบคุม [N] control unit 
 Def.  หน่วยควบคุมการไหลของข้อมูล
 Sample  หน่วยควบคุมจะรับผิดชอบในการย้ายข้อมูล จากหน่วยความหลัก ไปยังหน่วยคำนวณ
231. หน่วยความจำ [N] memory 
 Sample  ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวจะมีหน่วยความจำที่สามารถค้นหาข้อมูลได้ทันที
232. หน่วยความจำภายใน [N] internal memory 
 Syn  หน่วยความจำหลัก
 Def.  หน่วยเก็บข้อมูลภายใน, หน่วยเก็บข้อมูลที่เข้าถึงโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใชช่องสัญญาณเข้าหรือออก
 Sample  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือมีหน่วยความจำภายในขนาด 8 MB และสามารถเพิ่มหน่วยความจำได้อีก
233. หน่วยความจำสำรอง [N] backup memory 
 Syn  หน่วยความจำเสริม, หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
 Sample  ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำสำรอง จะถูกเรียกเข้าไปในซีพียู เพื่อทำการประมวลผล
234. หน่วยความจำเสริม [N] auxiliary memory 
 Syn  หน่วยความจำสำรอง
 Def.  หน่วยความจำเสริมที่ช่วยหน่วยความจำหลัก ทำงานได้ช้ากว่าหน่วยความจำหลัก และไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในหน่วยความจำเสริมได้โดยตรง
 Sample  แผ่นดิสก์เป็นสื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งจัดอยู่ในประเภทหน่วยความจำเสริม
235. หน่วยคำ [N] morpheme 
 Def.  หน่วยที่เล็กที่สุดของคำที่มีความหมายในตนเอง
 Sample  ระบบคำประกอบด้วยหน่วยย่อยเป็นรูปภาษาที่เรียกว่า หน่วยคำ ซึ่งมีทั้งหน่วยคำอิสระ และหน่วยคำไม่อิสระ
236. หน่วยงาน [N] institute 
 Sample  กรมอัยการเป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
237. หน่วยงานรัฐ [N] state agency 
 Syn  หน่วยงานราชการ
 Sample  หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานได้ยื่นมือเข้าร่วมกระบวนการนี้แล้ว
238. หน่วยงานราชการ [N] government sector 
 Syn  หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล
 Sample  วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
239. หน่วยดาราศาสตร์ [CLAS] astronomical unit 
 Def.  หน่วยที่ใช้วัดระยะทางในระบบสุริยะ
 Sample  1 หน่วยดาราศาสตร์มีค่าเท่ากับระยะทางเฉลี่ยระหว่างจุดศูนย์กลางของโลกกับจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์
240. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ [N] special detachment 
 Syn  นปพ.
 Def.  หน่วยปฏิบัติการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการสืบสวนหาข่าว และปฏิบัติการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และในด้านที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

Page: 11/82 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved