Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ห

61. หดหาย [V] shrink 
 Syn  หด, หาย, ลด
 Def.  ค่อยลดหายไป
 Sample  เมื่อลูกปลาโตขึ้น เหงือกพิเศษจะค่อยๆ หดหายไป
62. หดหู่ [V] depress 
 Syn  เศร้า, หม่นหมอง, ทุกข์ใจ, เศร้าสร้อย
 Sample  เมื่อได้ฟังเรื่องราวอันชวนให้อ่อนใจ ตัวเราก็พลอยหดหู่ไปกับเขาด้วย
63. หดหู่ใจ [V] depress 
 Syn  หดหู่, เศร้า, เศร้าโศก, เศร้าสลด, ซึมเซา, ห่อเหี่ยว
 Sample  ระหว่าเดินออกจากโรงพยาบาล ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกหดหู่ใจเหลือเกิน
64. หทัย [N] heart 
 Syn  หฤทัย, ใจ, ดวงใจ, หัวใจ
 Sample  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทรงสถิตอยู่ในหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่น
 Syn  (บาลี/สันสกฤต), (ราชา)
65. หน [N] time 
 Syn  ครั้ง, ที, คราว
 Def.  ช่วงเวลานั้น
 Sample  เปลี่ยนนายอำเภอหนนี้ จัดงานต้อนรับใหญ่กว่าทุกปี
66. หน [CLAS] time 
 Syn  ครั้ง, ที, คราว
 Def.  ลักษณะของระยะเวลาหนึ่งครั้งหรือหนึ่งคราว
 Sample  เขากระเด็นลงน้ำร่วม 20 หน กว่าจะเทียบแพเข้าฝั่งได้
67. หน [N] where 
 Syn  ทาง, ทิศ, แห่ง, แห่งหน
 Sample  ไม่ว่าเขาจะอยู่หนใดในประเทศไทย เขาต้องกลับมาเยี่ยมแม่เดือนละครั้ง
68. หน. [N] chief 
 Syn  หัวหน้า
69. หนทาง [N] way 
 Syn  แนวทาง, ทาง, วิถีทาง
70. หนวก [ADJ] deaf 
 Syn  ตึง, ไม่ได้ยิน
 Sample  ผู้ป่วยที่หูตีบตันไม่ใช่ผู้ป่วยที่จะหูหนวก แต่จะมีอาการหูตึงแบบการนำเสียงเสีย
71. หนวกหู [ADJ] noisy 
 Syn  หนกหู, หนกขู, หนวกหู
 Def.  เซ็งแซ่อื้ออึงรำคาญหู
 Sample  บ้านของเขาอยู่ข้างทางหลวง จึงต้องทนหนวกหูกับเสียงรถยนต์ ที่แล่นขวักไขว่อยู่ตลอดเวลา
72. หนวด [N] mustache 
 Def.  ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน
 Sample  เขาลูบหนวดเหนือริมฝีปาก พลางนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา
73. หนวด [N] whisker 
 Def.  ขนหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด
 Sample  แมวที่หากินกลางคืนจะใช้หนวดช่วยในการคลำทาง
74. หนวดเครา [N] beard 
 Sample  เขาเม้มปากจนหนวดเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน
75. หนหน้า [N] next 
 Syn  คราวหน้า, ครั้งหน้า
 Sample  การเปลี่ยนแปลงหนหน้าของพรรคจะเป็นนโยบายของหัวหน้าพรรคคนใหม่
76. หนหลัง [N] in the past 
 Syn  อดีต
 Sample  กุศลแต่หนหลังได้ช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้
77. หนอ [INT] um 
 Syn  นะ
 Def.  คำออกเสียงแสดงความรำพึง
 Sample  ธรรมชาติของสัตว์เหล่านี้ แปลกจริงๆ หนอ
78. หนอ [QUES] question 
 Def.  คำลงท้ายแสดงการถาม
 Sample  ตนเองก็เลี้ยงลูกมาอย่างดี ทำไมหนอ หมอจึงว่าคนไข้มีปัญหามาตั้งแต่วัยเด็ก
79. หนอก [N] hump 
 Syn  โหนก
 Def.  ก้อนเนื้อที่ต้นคอของสัตว์บางอย่างเช่นวัว, ก้อนเนื้อที่นูนขึ้นมาที่ต้นคอของคนบางคน, เนื้อใต้ท้องน้อย
 Sample  เหนือไหล่ของวัวตัวผู้มีก้อนเนื้อ เรียกว่า โหนกหรือหนอก สันหลังลาดขึ้นจากโหนกไปสู่บั้นเอว แล้วลากลงตามบั้นท้ายไปสู่โคนหาง
80. หนอง [N] swamp 
 Syn  แอ่ง
 Def.  แอ่งน้ำ
 Sample  ควายป่ามีนิสัยชอบนอนปลัก ตามหนอง ให้ดินโคลนเคลือบตัว เพื่อป้องกันเหลือบและแมลงมาตอม

Page: 3/82 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved