Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: ห

141. หนังสือสัญญา [N] contract 
 Syn  ข้อสัญญา, ข้อผูกพัน, สัญญา, ข้อตกลง
 Def.  สัญญาหลักฐานการตกลงร่วมกันทำนิติกรรม ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 Sample  การกู้ยืมเงินทุกกรณีจะต้องมีหนังสือสัญญากู้เงินพร้อมระบุหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย
 Syn  (กฎหมาย)
142. หนังสือสำคัญ [N] credentials 
143. หนังสืออ่านเล่น [N] fiction 
144. หนังสืออ้างอิง [N] reference 
 Syn  เอกสารอ้างอิง
 Def.  เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง
 Sample  นักวิจัยจำเป็นต้องใช้หนังสืออ้างอิงจำนวนมากในการทำวิจัย
145. หนังสือเดินทาง [N] passport 
 Def.  หนังสือสำคัญประจำตัวซึ่งทางราชการของประเทศหนึ่งออกให้แก่พลเมืองของประเทศนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองในการเดินทางไปในดินแดนต่างประเทศ
 Sample  ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง จะประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล อายุ สีผิว ความสูง เป็นต้น
146. หนังสือเบิกทาง [N] passport 
 Syn  ใบเบิกทาง
 Def.  หนังสืออนุญาตให้โดยสาร หรือให้ผ่าน
 Syn  (ปาก)
147. หนังสือเรียน [N] textbook 
 Syn  ตำรา, ตำรับตำรา
 Def.  เอกสารที่ใช้ในการเรียน
 Sample  เด็กๆ มักชอบอ่านการ์ตูนมากกว่าหนังสือเรียน
148. หนังสือเวียน [N] circular notice 
 Syn  จดหมายเวียน
 Def.  หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน
 Sample  นายมารวยให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งหนังสือเวียนไปยังทุกบริษัทเพื่อชักซ้อมความเข้าใจในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
149. หนังสือแนะนำ [N] guide book 
 Syn  คู่มือ
 Def.  หนังสือที่ชี้แจงแนวทางหรือวิธีให้ทำหรือปฏิบัติ
 Sample  กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทำหนังสือคู่มือครูที่ใช้ได้จริง และหนังสือแนะนำในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน
150. หนังสือแบบเรียน [N] textbook 
 Syn  หนังสือเรียน
151. หนังสือโป๊ [N] pornographic book 
 Syn  หนังสือลามก
 Sample  รัฐบาลตั้งท่าขึงขังที่จะเอาโทษคนขายหนังสือโป๊
152. หนังหน้าไฟ [N] one who suffers before others 
 Def.  ผู้ได้รับเดือดร้อนก่อนผู้อื่น
 Sample  ผมต้องเป็นหนังหน้าไฟให้เขาด่า
 Syn  (สำนวน)
153. หนังโป๊ [N] pornographic film / movie 
154. หนังใหญ่ [N] grand shadow play 
 Def.  การมหรสพอย่างหนึ่งของไทย ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพคล้ายหนังตะลุง แต่มีขนาดใหญ่กว่า และเชิดหน้าจอ ใช้ปี่พาทย์บรรเลง
 Sample  หนังวัว หนังควายที่นำมาแกะสลักเป็นภาพฉลุเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ใช้เล่นหนังตะลุง หนังใหญ่
155. หนับ [ADJ] sticky 
 Syn  เหนียวหนับ
 Def.  เหนียวจนดึงดังหนับ
 Sample  ยายเอาถั่วเนื้อหนับโขลกกับเกลือแล้วก็ควักขึ้นห่อใบตอง
156. หนั่น [ADJ] firm 
 Syn  แน่น, แน่นหนา, นั่นหนา
 Sample  ยามเธอเคลื่อนไหวไปกับเสียงเพลงเนื้อที่หนั่นหนาจะระริกสั่น
157. หนา [ADJ] bushy 
 Syn  ครึ้ม, ดก
 Def.  ดกและงาม (ใช้แก่หนวด)
 Sample  ชายผิวดำหน้าเข้มหนวดเคราหนาถามเขาโดยไม่มองหน้า
158. หนาตา [ADJ] dense 
 Syn  มากมาย
 Sample  ช่วงค่ำของวันนี้มีคนหนาตา เดินแวะเข้ามาสั่งโน่นนี่จนแทบบริการไม่ทัน
159. หนาม [N] thorn 
 Def.  ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
 Sample  เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา
160. หนามเตย [N] bezel 
 Def.  ส่วนแหลมเกาะหัวแหวนที่มีลักษณะเป็นซี่ๆ คล้ายหนาม
 Sample  คลอรีนเป็นสารมีฤทธิ์กัดกร่อนค่อนข้างสูง อาจละลายผิวของโลหะ หรือทำให้เขี้ยวหนามเตยที่เกาะเกี่ยวพลอยกลายออก

Page: 7/82 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved