Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: อ

221. อนุเถระ [N] junior monk 
 Def.  ภิกษุผู้รองพระเถระ, ภิกษุผู้รองผู้เป็นใหญ่
 Sample  พระรูปนี้เป็นอนุเถระของวัดนี้
 Syn  (บาลี)
222. อนุโมทนา [N] congratulations 
 Syn  ความเห็นดี, ความชอบใจ
 Def.  ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
223. อนุโมทนา [V] say amen 
 Def.  ยินดีตาม, ยินดีด้วย, พลอยยินดี
 Sample  ผมขออนุโมทนาที่ท่านคิดอย่างนั้น
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
224. อนุโลม [V] allow to grant 
 Syn  ผ่อนปรน, ยินยอม, ยอม, ผ่อนผัน
 Def.  ใช้แทนกันได้ตามความเหมาะสม, คล้อยตาม
 Sample  ถึงแม้ว่าภาษามาเลย์จะเป็นภาษาราชการก็ตามแต่ก็ได้อนุโลมให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในบางกรณี
225. อนุโลม [V] adapt 
 Def.  นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี
 Sample  กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล
 Syn  (กฎหมาย)
226. อบ [V] be stuffy 
 Syn  อบอ้าว
 Def.  อากาศถ่ายเทไม่ได้
 Sample  รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ
227. อบ [V] perfume 
 Def.  ปรุงกลิ่นด้วยควันหรือรมด้วยกลิ่นในที่ที่ควันหรือกลิ่นกระจายออกไปไม่ได้
 Sample  การทำอาหารหวานมีการเสริมรสให้เด่นขึ้นโดยการนำไปอบให้หอม
228. อบ [V] bake 
 Def.  ทำให้ร้อนหรือสุกด้วยไอน้ำหรือไอไฟในที่ที่ความร้อนออกไม่ได้
 Sample  อาหารมื้อนี้มีหอยแมลงภู่อบด้วยเครื่องเทศ หอมหรือกุ้งชุบแป้งทอดกรอบนุ่ม
229. อบรม [V] train 
 Def.  แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
 Sample  บริษัทต้องอบรมโปรแกรมเมอร์ของตนให้มีความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ
230. อบรม [V] teach 
 Syn  อบรมบ่มนิสัย, บ่มนิสัย
 Def.  แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย
 Sample  ในครอบครัวพ่อแม่ทำหน้าที่อบรมเด็กทุกด้าน
231. อบรมบ่มนิสัย [V] teach 
 Syn  อบรม, บ่มนิสัย
 Def.  แนะนำพร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าจนติดเป็นนิสัย, ขัดเกลานิสัย
 Sample  หนังสือที่ท่านแปลและเรียบเรียงสามารถอบรมบ่มนิสัยของเยาวชนได้
232. อบรมสั่งสอน [V] instruct 
 Syn  อบรม, สั่งสอน, อบรมบ่มนิสัย, ขัดเกลา
 Def.  พร่ำสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัย, แนะนำชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องที่ต้องการ
 Sample  ท่านพระครูอบรมสั่งสอนผมมาตั้งแต่ผมยังเล็กๆ
233. อบรมเลี้ยงดู [V] nurture 
 Syn  เลี้ยงดู
 Def.  เลี้ยงดูและแนะนำพร่ำสอนสิ่งต่างๆ
 Sample  ถึงแม้จะมีฐานะยากจนแต่ป้าก็อบรมเลี้ยงดูฉันมาอย่างดี
234. อบอุ่น [V] be pleasantly warm 
 Syn  อุ่นสบาย
 Sample  บริเวณแถบเขตศูนย์สูตรจะมีอุณหภูมิอบอุ่น มีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับนกที่อพยพมา
235. อบอุ่น [ADJ] warm 
 Sample  ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
236. อบอุ่นใจ [V] feel comforted 
 Def.  ปราศจากความว้าเหว่
 Sample  เด็กจะรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุขถ้ารู้ว่าบิดามารดาเอาใจใส่และสนใจในตัวเด็ก
237. อบายมุข [N] all vices 
 Def.  สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย
 Sample  ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน
 Syn  (บาลี)
238. อบายมุข [N] all vices 
 Def.  สิ่งที่ทำให้ฉิบหาย
 Sample  ผมเกลียดอบายมุขอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการพนัน ม้า มวย หวยรัฐ และหวยเถื่อน
 Syn  (บาลี)
239. อบไอน้ำ [V] go to a sauna 
 Sample  สาวๆ สมัยนี้ชอบไปอบไอน้ำ และอบสมุนไพร เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้น
240. อบไอน้ำ [V] go to a sauna 
 Sample  สาวๆ สมัยนี้ชอบไปอบไอน้ำ และอบสมุนไพร เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้น

Page: 11/93 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved