Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: อ

41. อกหัก [ADJ] broken-hearted 
 Def.  พลาดหวัง (มักใช้ในด้านความรัก)
 Sample  วัยรุ่นจะชอบเพลงอกหักมาก เพราะเพลงอกหักไพเราะทั้งเนื้อหาและท่วงทำนอง
42. อกุศล [N] evil ways 
 Syn  ชั่ว
 Def.  ไม่ดี, ไม่เป็นมงคล
 Sample  กิเลสเหล่านี้เป็นอกุศล คือไม่เป็นกิจของคนฉลาด
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
43. อกุศลกรรม [N] sin 
 Syn  บาป, ความชั่วร้าย
 Sample  ในชาติที่แล้วเขาทำอกุศลกรรมมาก ชาตินี้จึงเกิดมาเป็นคนพิการ
44. อกุศลเจตนา [N] malice 
 Def.  ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว, เจตนาชั่ว, เจตนาไม่ดี
 Sample  เพราะเขามีอกุศลเจตนาตลอดเวลา เขาจึงไม่มีความสุข
 Syn  (สันสกฤต)
45. อกแตก [V] explode 
 Def.  อาการของคนที่เก็บความรู้สึกอัดอั้นตันใจไว้จนทนไม่ไหว
 Sample  ถ้าฉันต้องอยู่กับเขา ฉันคงอกแตกตายแน่ๆ
46. อกแตก [ADJ] having a waterway pass through the middle 
 Def.  ลักษณะของเมืองหรือวัดเป็นต้นซึ่งมีลำน้ำหรือทางผ่ากลาง
 Sample  กรุงธนบุรีนั้นมีลักษณะเป็นเมืองอกแตก
47. อกแตก [INT] Alas 
 Syn  อกอีแป้นจะแตก
 Def.  คำที่เปล่งออกมาเมื่อตกใจเป็นต้น (ใช้แก่ผู้หญิง), อกจะแตก
48. อกไก่ 1 [N] chicken breast 
 Def.  อกของไก่
 Sample  แม่กำลังทำอกไก่ทอดกระเทียมพริกไทยอยู่ในครัว
49. อกไก่ 1 [N] chicken breast 
 Def.  เรียกอกคนที่มีลักษณะนูนยื่นออกมาอย่างอกของไก่
 Sample  เขามีหน้าอกเป็นอกไก่
50. อกไก่ 2 [N] ridgepole (of a roof) 
 Def.  ไม้เครื่องเรือนที่พาดบนเสาดั้ง เป็นสันหลังคา
51. อคติ [N] prejudice 
 Def.  ความลำเอียง มี 4 อย่าง คือ ฉันทาคติ = ลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลำเอียงเพราะเขลา
 Sample  เราจะมีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
 Syn  (บาลี)
52. อคส. [N] Public Warehouse Organization 
 Syn  องค์การคลังสินค้า
53. องก์ [N] act 
 Def.  ตอนหนึ่งของเรื่องละคร
 Syn  (บาลี)
54. องคชาต [N] penis 
 Def.  อวัยวะสืบพันธุ์ของชาย
 Syn  (บาลี)
55. องคมนตรี [N] Privy Councilor 
 Def.  ผู้มีตำแหน่งที่ปรึกษาในพระองค์พระมหากษัตริย์
 Sample  ท่านดำรงตำแหน่งเป็นองคมนตรี รับราชการอยู่ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาท
56. องครักษ์ [N] bodyguard 
 Syn  ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์
 Def.  ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน
 Sample  ท่านนายพลมีองครักษ์คอยติดตามเสมอ
57. องครักษ์ [N] aide-de-camp 
 Syn  ราชองครักษ์
 Def.  นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น
 Sample  บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน
58. องคาพยพ [N] organs of the body 
 Syn  ร่างกาย
 Def.  ส่วนน้อยและใหญ่แห่งร่างกาย, อวัยวะน้อยใหญ่
 Syn  (บาลี)
59. องคุลี [CLAS] unit of length equal to the width of a knuckle 
 Def.  ชื่อมาตราวัดแต่โบราณ ยาวเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง
 Sample  แม่ให้เอาน้ำใส่ในหม้อข้าว 1 องคุลี
 Syn  (บาลี)
60. องคุลี [N] finger 
 Syn  นิ้วมือ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)

Page: 2/93 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved