Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: อ

121. อดออม [V] save 
 Syn  ประหยัด, มัธยัสถ์, กระเหม็ดกระแหม่, เขียม
 Def.  ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย
 Sample  เราต้องอดออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามจำเป็น
122. อดอาหาร [V] starve 
 Sample  สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน
123. อดิเรก [N] hobby 
 Syn  งานพิเศษ, งานอดิเรก
 Sample  เขาสะสมแฮนด์บิลเป็นงานอดิเรก
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
124. อดิเรกลาภ [N] windfall 
 Syn  อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ, โชค, ลาภลอย
 Sample  เขาได้อดิเรกลาภโดยบังเอิญ
125. อดีต [N] the past 
 Syn  อดีตกาล, อดีตสมัย, โบราณกาล, สมัยก่อน
 Def.  เวลาที่ล่วงแล้ว
 Sample  ผู้จัดทำหนังสือเก็บรวบรวมผลงานของนักเขียนดีเด่นในอดีตมาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
126. อดีต [ADJ] former 
 Syn  ก่อน
 Def.  ล่วงแล้ว
 Sample  อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น
127. อดีตกาล [N] ancient times 
 Syn  อดีตสมัย, อดีต, โบราณกาล, สมัยโบราณ
 Def.  เวลาที่ล่วงแล้ว
 Sample  สองฝั่งที่ราบลุ่มแม่น้ำหวงเหอในอดีตกาลที่ผ่านมาเคยเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน
128. อดีตชาติ [N] past existence 
 Syn  อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน
 Sample  เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเป็นเพราะเวรกรรมในอดีตชาติ
129. อดีตภพ [N] past life 
 Syn  ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน
 Sample  เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง
130. อดุล [ADJ] peerless 
 Syn  อดุลย์
 Def.  ชั่งไม่ได้, ไม่มีเปรียบ, ไม่มีอะไรเท่า
 Syn  (บาลี)
131. อดเหล้า [V] abstain from liquors 
 Syn  เลิกเหล้า
 Sample  พ่ออดเหล้ามา 3 เดือนแล้ว แม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วย
132. อดโซ [V] be hungry 
 Syn  อดอยาก, อดหัวโต, อดแห้งหัวโต
 Def.  อดอยากมาก
 Sample  หลังจากหนีออกจากบ้านไปได้ 2 เดือน เขาก็อดโซกลับมาขอเงินจากทางบ้านไปอีก
133. อดใจ [V] restrain oneself 
 Syn  ห้ามใจ, ยั้งใจ, สะกดใจ, ระงับใจ, ข่มใจ
 Sample  เขาอดใจไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องเก่าๆ
134. อดๆ อยากๆ [V] starve 
 Syn  อดอยาก
 Def.  ไม่มีจะกิน, ขาดแคลนอาหาร, มีไม่พอกิน
 Sample  ช่วงนี้ลูกต้องอดๆ อยากๆ เนื่องจากพ่อแม่ถูกไล่ออกจากงาน
135. อต. [N] The Marketing Organization 
136. อต. [N] The Meteorological Department 
 Syn  กรมอุตุนิยมวิทยา
137. อตก. [N] The Marketing Organization for Farmers 
 Syn  องค์การตลาดเพื่อการเกษตร
138. อติชาต [ADJ] born superior to one's family 
 Def.  เลิศกว่าเผ่าพงศ์
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
139. อติพจน์ [N] hyperbole 
 Def.  คำพูดที่ขยายเกินความจริง
140. อติราช [N] great king 
 Syn  มหาราช
 Def.  เจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่
 Syn  (บาลี)

Page: 6/93 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved