Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: อ

141. อธิกมาส [N] leap month 
 Syn  เดือนอธิกมาส
 Def.  เดือนที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือ ในปีนั้นมี 13 เดือน มีเดือน 8 สองหน เรียกว่า เดือน 8 สอง 8
 Syn  (บาลี)
142. อธิกรณ์ [N] charge 
 Syn  ข้อหา, เหตุ, โทษ, คดี
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
143. อธิกวาร [N] leap day added in certain lunar years 
 Def.  วันที่เพิ่มขึ้นในปีจันทรคติ คือ ในปีนั้นเดือน 7 เป็นเดือนเต็ม มี 30 วัน
 Syn  (บาลี)
144. อธิกสุรทิน [N] leap day 
 Syn  ปีอธิกสุรทิน
 Def.  วันที่เพิ่มขึ้นในปีสุริยคติ คือ ในปีนั้นเพิ่มวันเข้าในเดือนกุมภาพันธ์อีกวันหนึ่งเป็น 29 วัน
 Sample  ปีที่มี 366 วัน เราจะเรียกกันว่าเป็นปีอธิกสุรทิน
145. อธิการบดี [N] chancellor 
 Def.  ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
 Sample  เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่
146. อธิการบดี [N] chancellor 
 Def.  ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย
 Sample  เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่
147. อธิคม [N] achievement 
 Syn  การบรรลุ, ความสำเร็จ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
148. อธิบดี [N] director-general 
 Def.  ตำแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ
 Sample  อธิบดีกรมตำรวจสั่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วกรุงเทพ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
149. อธิบดี [N] director-general 
 Def.  ตำแหน่งหัวหน้ากรมในราชการ
 Sample  อธิบดีกรมตำรวจสั่งกวาดล้างอาชญากรรมทั่วกรุงเทพ
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
150. อธิบดีผู้พิพากษา [N] chief judge 
 Def.  หัวหน้าผู้พิพากษา
 Sample  เขาดำรงตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา
151. อธิป [N] chief 
 Syn  นาย, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
152. อธิป [N] king 
 Syn  พระเจ้าอยู่หัว, พระราชา, กษัตริย์
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
153. อธิปไตย [N] sovereignty 
 Syn  อำนาจอธิปไตย
 Def.  อำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้ในการปกครองประเทศ
 Sample  ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศ
154. อธิษฐาน [V] pray 
 Def.  ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
 Sample  ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ
155. อนงค์ [N] beautiful woman 
 Syn  ผู้หญิง, หญิงสาว, นารี, กัลยา, อิสตรี, สุภาพสตรี
 Sample  สายตาทุกคู่ไปหยุดอยู่ที่อนงค์นางหนึ่ง
156. อนัตตา [ADJ] soulless 
 Def.  ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน
 Sample  เรื่องอนัตตาเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้ยาก
 Syn  (บาลี)
157. อนันตริยกรรม [N] sins with five heaviest punishment 
 Syn  ครุกรรม
 Def.  กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มี 5 อย่าง คือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด 5. ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน
 Sample  เขาได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อของเขาเอง
158. อนันต์ [ADV] countless 
 Syn  มาก
 Def.  มากล้น, ไม่มีที่สิ้นสุด
 Sample  ยาบางชนิดก็มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน
 Syn  (บาลี)
159. อนาคต [N] future 
 Def.  เวลาภายหน้า
 Sample  ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
160. อนาคตกาล [N] future 
 Syn  อนาคต
 Def.  เวลาในภายภาคหน้า, กาลภายหน้า
 Sample  เขาเป็นหมอดูที่สามารถล่วงรู้อนาคตกาลได้อย่างแม่นยำ

Page: 7/93 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved