Thai - Englist Dictionary

ดิกชันนารีออนไลน์ โปรแกรมแปลภาษา แปลศัพท์ online English-Thai

  โปรแกรมแปลภาษา Home Dictionary dic dict ดิกชันนารีออนไลน์ ดิกชันนารี แปลศัพท์ Add to Favorites
Set homepage
smart search สมัครสมาชิกเว็บบอร์ด
smart searchเช็คความเร็วเน็ต

Search For: อ

161. อนาจาร [N] obscenity 
 Def.  ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย, ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ
 Sample  การเปลือยในที่สาธารณะเช่นนั้นน่าอุจาด เป็นอนาจาร
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
162. อนาจาร [V] be lewd 
 Syn  ลามก, ลามกอนาจาร
 Def.  น่าบัดสี, ทำให้เป็นที่อับอาย, เป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อื่นในด้านความดีงาม
 Sample  พลเมืองดีช่วยเหลือเนตรนารีให้รอดพ้นอันตรายจากการถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย และกระทำอนาจาร
 Syn  (บาลี/สันสกฤต)
163. อนาถ [ADJ] pitiful 
 Syn  น่าสังเวช, สลดใจ
 Sample  ผมทนเห็นภาพอนาถที่เกิดขึ้นนั่นไม่ไหว
 Syn  (บาลี)
164. อนาถ [V] pity 
 Syn  สังเวช, สงสาร, สลดใจ
 Sample  ผมรู้สึกอนาถจริงๆ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 Syn  (บาลี)
165. อนาถ [ADV] pitifully 
 Syn  น่าสังเวช, สลดใจ
 Sample  ผู้ใหญ่บ้านถูกมือปืนยิงจนเสียชีวิตอย่างอนาถ
 Syn  (บาลี)
166. อนาถา [ADJ] destitute 
 Syn  ยากจน
 Sample  พวกพยาบาลไม่ค่อยชอบดูแลคนไข้อนาถา
167. อนาถา [ADJ] orphan 
 Syn  กำพร้า
 Def.  ไม่มีที่พึ่ง
 Sample  เขาต้องกลายเป็นเด็กอนาถาเพราะพ่อแม่ของเขาตายไปตั้งแต่เขายังเล็ก
168. อนาถา [ADV] pitifully 
 Syn  น่าสงสาร, น่าสังเวช, อนาถ
 Sample  เธอต้องหลบหนีไปทำแท้งอย่างอนาถา
169. อนาถใจ [ADJ] pitiful 
 Syn  น่าสังเวช, สลดใจ
 Sample  ภาพของนักการเมืองที่โกงกินกลายเป็นเรื่องอนาถใจสำหรับคนทั่วไป
170. อนาถใจ [V] pity 
 Syn  สังเวช, สลดใจ
 Sample  ผมอนาถใจในความประพฤติของเขา
171. อนาทร [V] care 
 Def.  เป็นทุกข์เป็นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ, เป็นกังวล
 Sample  เขาไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
172. อนาธิปไตย [N] anarchy 
 Syn  ระบอบอนาธิปไตย
 Def.  ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีรัฐบาลปกครอง ไม่มีกฎหมายและไม่มีระเบียบ
 Sample  เราคงไม่ต้องการให้ประเทศไทยอยู่ในระบอบอนาธิปไตยเป็นแน่
173. อนามัย [N] sanitation 
 Syn  สุขภาพ, สุขภาพอนามัย, พลานามัย
 Def.  ภาวะของร่างกายที่แข็งแรง และไม่เป็นโรค
 Sample  รัฐบาลได้เอาใจใส่กับอนามัยของประชาชนมากกว่าครึ่งศตวรรษแล้ว
174. อนารยชน [N] barbarian 
 Syn  คนเถื่อน, คนดิบ, คนป่าเถื่อน
 Def.  คนที่ยังไม่เจริญ
 Sample  คนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นอนารยชนที่ไม่มีการพัฒนาเลย
175. อนารยธรรม [N] barbarism 
 Syn  ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน
 Def.  ความไม่เจริญทางจิตใจ ความไร้ศีลธรรม เพราะความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
176. อนารยะ [ADJ] uncivilized 
 Syn  ป่าเถื่อน, ต่ำช้า
 Def.  ไม่ใช่อารยะ, ไม่ดี, ไม่งาม
 Sample  พวกกรีกเห็นว่าชาวเอเชียเป็นพวกอนารยะ
 Syn  (สันสกฤต)
177. อนาล็อก [N] analogue 
 Sample  สัญญาณเหล่านี้ต้องถูกแปลงจากดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกเพื่อให้เดินทางผ่านสายโทรศัพท์ได้
178. อนิจกรรม [N] death 
 Syn  ความตาย
 Sample  ข้าพเจ้าเริ่มประเดิมเขียนเกี่ยวกับท่านในวันที่ท่านอนิจกรรมนั้นเอง
179. อนิจจัง [ADV] impermanent 
 Syn  ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน
 Sample  ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง
 Syn  (บาลี)
180. อนิจจัง [INT] Alas! 
 Def.  คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสารสังเวช

Page: 8/93 :  <<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Home | Speed Test | banwidth calculator | SiamSportTalk | เช็คเลขบัตรประชาชน | Dictionary thai -english | Physics| THF | Thai Visa | Thai Expoter| ThaiLand directory | MindPHP | Hotmail

This product is created by the adaptation of LEXiTRON developed by NECTEC
Powered by www.mindphp.com - Copyright © 2006-2008 - All Rights Reserved